Klander av bodelning

Min mamma dog 1994. Jag var enda barnet och hon var gift med en man som inte hade några barn. Dom ägde en villa, lösöre och varsin bil. Boupteckningen gick ca +- 0 då taxeringsvärde på huset + resterande tillgångar var ungefär lika med skulerna på huset. Skulderna på huset var ca 1/3 av marknadsvärdet. I bouppteckningen står bara hennes man som dödsbodelägare, inte jag. Detta innebar att han tillskiftades hela huset. Han gjorde därefter en banköverföring till mej på 100000 kr vilket är en bråkdel av husets värde. Detta gjordes som ett arvsskifte Borde inte jag stått med som dödsbodelägare och fått halva huset och borde inte huset ha värderats till marknadsvärde? Jag antar att det har värderats till taxeringsvärde för att få bort arvsskatten men eftersom jag är särkullbarn så har väl jag egentligen rätt 100% av hennes del i boet? Kan jag ha blivit upptagen som deras gemensamma barn eftersom jag inte står med? Jag har funderat i alla år på om boupteckningen kan vara felaktigt gjord?Min styvpappa har intygat i boupteckningen att uppgifterna är korrekta, jag fick inte ens en kopia av den utan har beställt den i efterhand själv. Om det skulle vara något fel, går det i så fall att göra nåt åt så långt efter?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Du som barn (bröstarvinge till den avlidne) borde ha stått med som dödsbodelägare i boutredningen och eftersom du inte är barn till hennes make har du en rätt vid din mors bortgång att utkräva din del av hennes arv direkt utan att således behöva invänta hennes makes bortgång innan du får ta del av ditt arv, i enlighet med 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Din rättmätiga del av arvet motsvarar hela din mammas del i makarnas gemensamma bo, vilket som huvudregel är hälften av det gemensamma boet och som ensamt barn ärver du hela din mammas kvarlåtenskap efter en bodelning med maken. Så i det avseendet har du rätt i att du ärver normalt sett 100 % av din mammas del. Om din mamma har testamenterat sin egendom till exempelvis sin make, kan din berättigade del dock minskas. Men du har alltid rätt till den så kallade laglotten, vilken motsvarar 50 % av din mammas arv, se 7 kap. 1 § ÄB. Summan som detta motsvarar är svårt för mig att svara på med de uppgifter som finns angivna och riktigheten i det belopp du mottagit är därav svårt att bedöma. Situationen är något motstridig då en make ärver före gemensamma barn, vilket skulle vara en förklaring till varför du inte tagits upp, men samtidigt har du mottagit en summa pengar i samband med arvsskiftet. Det låter mig veterligen konstigt och jag har inget bra svar på varför du inte står med i bouppteckningen, det borde du göra. Även om du ansetts vara deras gemensamma barn borde du ha kallats till ett boutredningssammanträde som efterarvinge. Om man anser att en bodelning inte är riktigt gjord kan den klandras inom fyra veckor. Om den inte klandras inom denna tid förlorar man sin talan, d.v.s. är det då tyvärr ingenting att göra åt saken. Detta regleras i 23 kap. 5 § ÄB, vilken hänvisar vidare till 17 kap. 8 § Äktenskapsbalken. Äktenskapsbalken hittar du på: https://lagen.nu/1987:230 . Ärvdabalken hittar du på: https://lagen.nu/1958:637 . Jag hoppas du fått svar på alla dina frågor, annars är du välkommen att kontakta oss igen. Med vänliga hälsningar Ida Persson
Ida PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000