Buller vid nattarbete

2012-12-27 i ÖVRIGT
FRÅGA
Hej Jag har problem med att det byggföretag som bygger på mitt grannhus sätter igång 03.00 och håller sedan igång, jag vaknar och somnar inte om. Vad kan jag göra åt detta? Finns det någon tid du inte får påbörja arbete? Vem vänder jag mig till? Mvh Malin
SVAR
Hej!

Det finns inga tvingande regler kring vilka tider det är tillåtet att arbeta vid ett bygge, endast rekommendationer. Det finns emellertid riktvärden från Naturvårdsverket kring vilka ljudnivåer som kan accepteras under olika tider på dygnet. Dessa finner du i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller på byggarbetsplatser, NFS 2004:15.

På av mig gjord förfrågan svarade en handläggare vid min kommun att de inte kunde publicera sin policy(!), men att man generellt kan säga att de enda bullrande arbeten som behöver utföras på natten är akuta reparationer av installationer för el, gas och vatten samt vissa arbeten med infrastrukturen.

Du som drabbad bör i första hand vända dig till ägaren av den fastighet där bullret uppkommer. Var noggrann i din beskrivning av störningarna och förklara även att det främst är tiden på dygnet som är problemet. Om detta inte leder till någon förbättring bör du kontakta miljöförvaltningen i din kommun, och även då ange tydligt vad som är störande och vilka tider det rör sig om.


MvH


NFS 2004:15 - http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004_15.pdf

Christoffer Treutiger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (96402)