FrågaKÖPRÄTTÖvrigt26/12/2012

Skillnader i 28 respektive 29 §§ konsumentkreditlagen

Hej, Vad är egentligen skillnaden på § 28 och § 29 Konsumentkreditlagen? Tacksam för svar! MVH

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. Att tolka nämnada paragrafer är inte helt lätt. Jag skall försöka att bringa klarhet till situationen och hålla mig så kort och koncis som möjligt går. Till en början skall bara nämnas att bestämmelserna motsvarare 1 st. samt 2-3 st. i 1992-års lag. En första stor skillnad är att 28 § avser alla typer av konsumentkrediter, medan 29 § bara gäller vid kreditköp. Beträffande kreditköp inkluderas numera uttryckligen köp av alla slags tjänster, även ett köp genom utnyttjande av en kontokortskredit. 28 § gäller endast vid fordringsöverlåtelse och bara beträffande invändningar som har sitt ursprung i tiden före överlåtelsen. 29 § gäller dock även vid låneköp och kontoköp samt även beträffande vissa invändningar om sådant som inträffat efter en överlåtelse av fordringen. Alltså finns det även en viss överlappning. Något som måste nämnas är att 28 § enligt uttalanden i propositionen till 1992 års lag inte gäller när kreditgivarens rättigheter har gjort sig gällande i ett löpande skuldebrev eller en växel, se prop. 1991/92:83 s. 125. Som sagt gäller 28§ även vid kreditköp, då en kreditgivare överlåtit kreditfordringen. Här är det inte direkt någon skillnad mellan paragraferna. När det gäller vissa invändningar som inte omfattas av 29 § kan dock 28 § få betydelse även vid kreditköp. Det gäller exempelvis invändning om kvittning med en motfordran som köparen hade mot överlåtaren redan före överlåtelsen. Ovan nämnda skillnader är inte helt uttömmande, men för att förhindra ytterligare förvirring väljer jag att nöja mig här. Hoppas att detta kan vara till hjälp och lycka till! Jacob.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”