Advokats arvode

2012-12-26 i ÖVRIGT
FRÅGA
Min exsambo ansökte om bodelningsförrättare hos tingsrätten. En advokat utsågs i ett överklagbart beslut. Jag överklagade beslutet. Innan tingsrättens beslut vann laga kraft skickade advoketen en kallelse till möte. När hon fick veta att tingsrättens beslut blivit överklagat skrev hon ett nytt brev och ställde in mötet. Därefter innan tiden var ute att överklaga igen enades min exsambo och jag om att vi inte skulle ha någon bodelning. Advokaten meddelades detta. Därefter kom en faktura från advokaten. Hon hade läst in sig på ärendet, skickat två brev och sedan meddelat tingsrätten att hon ville bli entledigad eftersom det inte skulle bli någon bodelning. Är det verkligen skäligt att jag och min exsambo ska betala 5000 kronor för detta? (2.500 kronor var). Hur kan man lägga ner tid på att läsa in sig på ett ärende och kalla till möten innan beslut vinner laga kraft?
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Utifrån vad som framkommer av dina uppgifter är det svårt för mig att bedöma skäligheten. Däremot kan jag ge dig lite riktlinjer.

Att beslutet ännu inte vunnit laga kraft spelar i det här läget ingen roll. Så fort en advokat blir utsedd till ett uppdrag påbörjar denne sitt arbete. Eftersom ni en gång ansökt om en bodelningsförrättare hos tingsrätten är det helt riktigt att den utsedda advokaten har rätt till arvode för det jobb hon faktiskt utfört.

Vad gäller beloppet ni debiterats kan det mycket väl vara rimligt. Det allmännas ersättning för arbete inom rättshjälpsområdet bestäms av regeringen enligt 27 § rättshjälpslagen och 21 kap. 10 § rättegångsbalken. En advokat är i regel alltid dyrare än så. 2012 uppgår timkostnadsnormen (rättshjälpstaxan) till 1205 kronor, exklusive moms.

Vill ni vara säkra på att er advokat debiterat korrekt kan ni alltid dubbelkolla med henne hur mycket hon debiterar/timme och hur många timmar hon arbetat med ert ärende.

Länk till rättshjälpslagen: här
Länk till rättegångsbalken: här

Med vänliga hälsningar,
Lovisa Falkman.
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (96401)