FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll26/12/2012

Underhållsskyldighet m.m.

Hej Står det någonstans att jag som boföräldrer måste skicka med kläder vid helger och sommarsemestrar ? Ska inte den andra föräldern ha något till barnet ? Givetvis så får han med sig ytterkläder etc men tänker på ombyteskläder.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Enligt kap 7 § 1 Föräldrabalken (FB) skall föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. En förälder som inte är boförälder fullgör normalt sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till boföräldern. Underhållsbidraget ska täcka mat, boende, kläder m.m. Om den förälder som inte är boförälder haft barnet hos sig en viss sammanhängande tid får han/hon avräkna en viss summa av underhållsbidraget som han/hon är skyldig att betala. För exakta villkor se https://lagen.nu/1949:381#K7P4S1. Då underhållsskyldighetens omfattning även kan bestämmas genom ett avtal föräldrarna sinsemellan är det dock svårt att säga exakt vad som gäller för er. Normalt sett torde dock den förälder som inte är boförälder anses ha bidragit med pengar till t.ex. kläder genom det underhållsbidrag han/hon betalar. Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?