FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte25/12/2012

Boutredningsmans rätt till arvode

Hej! min killes pappa dör, han var pensionär och ensamstående. Dom är 2 bröder som skall dela på arvet.dom blir tilldelad en bodelningsman som sköter allt åt dom eftersom min killes bror är lite sjuklig och svår att nå svårt att få honom att skriva på underskrifter m.m.När pappans hus var sålt så skulle arvet allt som allt vara på närmare 1 miljon men bodelningsmannen hade tagit ut 500tusen kr i avgifter, hur kan detta vara möjligt.Bägge bröderna är sjukpensionärer

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Enligt Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 19 kap. 1 § kan en dödsbodelägare begära att rätten utser en boutredningsman som tar hand om förvaltningen av egendomen i dödsboet. Enligt ÄB 19 kap. 19 § 2 st. ska boutredningsmannen erhålla skäligt arvode och kostnadsersättning från dödsboet. Hänsyn ska tas till det arbete som krävts, den tid som gått åt och den skicklighet varmed boutredningen genomförts. Som jag förstått kan en boutredningsman kosta ganska mycket pengar och det är svårt att säga att en avgift är skälig eller inte när det inte finns uppgifter på vilket arbete som lagts ned och vilken tid som krävts för boutredningen ifråga. Ärvdabalken finner du via följande länk: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,
Nathalie StåhlRådgivare