FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll23/12/2012

Underhåll mellan makar under betänketid

Skilsmässa efter 30 års äktenskap. Makan bedriver frivilliga kompletterande studier och under den tiden tjänar hon 30000 kr brutto per månad. Äktenskapsskillnaden dröjde 6 mån då makan vägrade skriva på skilsmässopappren. Maken tjänar betydligt mer. Inga minderåriga barn i bilden. Skall maken betala henne underhåll så att dom skall leva under samma ekonomiska standard fram till äktenskapsskillnaden?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Underhåll mellan makar regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här: https://lagen.nu/1987:230. Utgångspunkten är att makarna var och en efter sin förmåga ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses, se ÄktB 6 kap. 1 §. Tanken är att makarna ska leva på ungefär samma ekonomiska standard. Enligt ÄktB 6 kap. 2 § ska den andra maken skjuta till pengar om det som den ena maken ska bidra med inte räcker för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll. I princip bör alltså den maken med högst inkomst skjuta till pengar till den andre maken för att båda ska kunna leva på samma ekonomiska standard. Underhåll mellan makar när makarna inte bor ihop har störst praktisk betydelse under betänketid inför äktenskapsskillnad. Då är makarna nämligen fortfarande gifta och underhållsplikten gäller. Om en make anser att den andre maken inte lever upp till sin underhållsplikt, kan denne vända sig till domstol och yrka att domstolen ska ålägga den andre maken att betala underhållsbidrag. I praktiken är det relativt ovanligt att underhållsbidrag mellan makar kommer ifråga. De vägledande rättsfallen som finns rör främst fall då t.ex. den ena maken har varit hemmavarande och skött hushållet under äktenskapet och därigenom inte haft möjlighet att utbilda sig eller skaffa sig arbetslivserfarenhet. Eftersom makan i detta fall har en relativt hög inkomst och inte torde ha svårigheter att tillgodose personliga behov anser jag att det är tveksamt om domstolen i detta fall skulle ålägga maken att betala underhållsbidrag. Det är även möjligt för makar att själva avtala om underhållsbidrag sinsemellan. Viktigt att komma ihåg är att pengar som lämnas för den andre makens personliga behov blir den mottagande makens egendom, medan pengar som lämnas för det gemensamma behovet är givarens egendom. Efter äktenskapsskillnad är huvudregeln att makarna var för sig svarar för sin egen försörjning. Vänliga hälsningar Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?