FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/12/2012

Angående uteblivet bodelningsförfarande

Hej! Jag och min exman höll ihop i tio år och var gifta drygt ett år. Skildes -04. Vi har ej gjort någon bodelning. Jag flyttade bara. Nu vill banken ha mitt godkännande för att låna ut pengar till kommunalt vatten. Äger jag halva huset, eller vadå? Vad händer om någon av oss skulle avlida? Vi har ett gemensamt barn, och ett var sen innan. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, Varför banken vill ha ditt godkännande för utlåningen av pengar till kommunalt vatten beror förmodligen på, precis som du nämner, att du anses vara ägare till halva huset efter skilsmässan. I *7 kap. 1 § äktenskapsbalken* (ÄktB) föreskrivs att en makes egendom är så kallat ”giftorättsgods” i den mån den inte är enskild egendom. När ett äktenskap upplöses genom exempelvis skilsmässa ska båda makarnas giftorättsgods läggas samman och delas lika mellan dem. Att veta vilken egendom som utgör giftorättsgods och vilken som utgör enskild egendom är alltså av stor vikt vid en skilsmässa. Vad som anses vara enskild egendom stadgas i *7 kap. 2 § ÄktB* och omfattar sådant som till följd av till exempel ett äktenskapsförord, en gåva eller ett testamente gjorts till den ena makens enskilda egendom. Allt annat är giftorättsgods. Har ni således inte upprättat något äktenskapsförord rörande huset (eller har din make inte fått huset i gåva, eller genom testamente, med villkor att detta ska vara hans enskilda egendom) anses du äga hälften av det. Jag vill dessutom tillägga att en bodelning enligt lag ska upprättas vid skilsmässa och egendomen ska då fördelas mellan er, med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som rådde den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (se *9 kap. 1 och 2 §§ ÄktB*). Detta bör ni således se över omgående. Eftersom du skriver att ni är skilda, antar jag att ni skrivit under skilsmässopapper som lämnats till rätten och att ni således betraktas som skilda även rent juridiskt. Vad som händer om någon av er går bort är att den avlidnas barn delar på arvet efter den avlidna (enligt *2 kap. 1 § ärvdabalken*). Om din exman går bort, ärver alltså ert inomäktenskapliga barn och hans barn sedan ett tidigare äktenskap hans tillgångar. Om du går bort är det ditt barn, ifrån ett tidigare äktenskap, och ert inomäktenskapliga barn som delar på arvet efter dig. Vad som ärvs av barnen beror emellertid på vilken egendom som ägs av dig respektive din exman. På grund av uteblivet bodelningsförfarande efter skilsmässan är det svårt att säga vad som kan anses tillhöra dig och vad som kan anses tillhöra din exman. Hoppas att detta är till hjälp! Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Ärvdabalken återfinns här: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”