Preskription av fordran

Jag har 2006 köpt en fordran från ett konkursbolag som tidigare fastställts genom tredskodom 2001. Fordran drivs genom Kronofogden sedan 2007. Kan kronofogden forstätta med utmätning efter 2016 då tredskodomen är preskriberad?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Enligt 2 § preskriptionslagen är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Enligt 5 § kan preskriptionsavbrott göras bland annat genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten. Enligt 7 § preskriptionslagen gäller vidare att om preskriptionen avbrutits löper en ny preskriptionstid från den dag dom meddelats eller Kronofogden avslutat målets handläggning. Jag hoppas att detta är svaret på din fråga. Följaktligen kan du hitta preskriptionslagen här: //lagen.nu/1981:130 Vänligen
Sofia TimoudasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”