Om intrång i förvar, beviskrav i brottmål, samt husrannsakan

Jag har en bekant som på sin arbetsplats ska ha stoppat ner tre par arbetshandskar i sin privata lunchpåse för att sen bli ertappad i sin handling av en verkstadschef. Dock blev han inte konfronterad men märkte att chefen noterad vad som skulle kunnat uppfattas som uppsåt till stöld. Chefen agerade troligen på så sätt att han sedan gick in i fikarummet och genomsökte påsen i personens frånvaro för att bekräfta misstanke. Senare under dagen ska personen som noterat att han blivit upptäckt lagt tillbaka handskarna på sin "rätta plats" dvs gjort det som skulle kunna uppfattas som brott, ogjort. Med andra ord så har aldrig någon stöld genomförts till fullo då ingen handske lämnat området. Fråga 1. får en chef/arbetsgivare eller dyl. gå igenom eller muddra en persons egendom, eller ska han gå via polis för att ha rätten att göra det? Fråga 2. Eftersom det bara är två personer som är medvetna om det sammanträffande, skulle det då kunna bevisas i någon rättslig process och tillgodoräknas, om bara en person kan vittna till en händelse av något som inte ens lett till en fullbordad stöld då inget stöldgods lämnat området? Fråga 3. Om händelsen skulle polisanmälts i sin tystnad, dvs att chefen anmält händelsen, eller det troliga uppsåtet, skulle det i sin tur kunna leda till en process som går så långt att Polisen skulle få underlag för en husrannsakan för att utreda om personen skulle ha stulit tidigare? Notera att det i min uppfattning än så länge bara finns indicier till att ett brott skulle ske. Frågar av ren kuriosa.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du kontaktar LawLine med dina frågor. *Fråga 1:* Det beror på var och hur egendomen är placerad. Om den ligger mitt i fikarummet, och chefen å ena sidan går förbi påsen och tittar ner i den så utgör inte detta något olovligt beteende. Men om chefen å andra ser en tillsluten påse som förmedlar ett slags föreställningsinnehåll, öppnar den, och börjar gräva i den, kan detta utgöra intrång i förvar, vilket är brottsligt (4:9 Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K4P9). *Fråga 2:* Först och främst ska sägas att det inte krävs för att en stöld skall fullbordas att gärningsmannen faktiskt tillägnat sig saken i fråga. Brottet kan anses fullbordat redan vid tillgreppet, förutsatt att gärningsmannen då har uppsåt att tillägna sig det tagna. Men i detta fall behöver inte detta betyda att stölden varit fullbordad, eftersom det är oklart om personen i fråga genom att stoppa ner handskarna i sin lunchpåse, därigenom uteslutit arbetsgivaren dennes besittning till handskarna. För fullbordad stöld krävs nämligen att arbetsgivarens besittning har avskurits, och det kan man ju fråga sig om den gjort eftersom handskarna hela tiden befunnit sig på arbetsplatsen. Vad det gäller frågan om ett vittnesmål räcker för en fällande brottmålsdom: det krävs att åklagaren genom sin bevisning klargör att det står ”utom rimligt tvivel” att den misstänkte begått brottet för att han ska kunna dömas. Och detta är ett mycket högt ställt beviskrav. Om man skulle översätta beviskravet i numeriska termer skulle det krävas att det var ungefär 98 % sannolikt att den misstänkte begått brottet för att han skulle kunna dömas. Detta betyder att det kan bli svårt för en åklagare att styrka sitt åtal med endast ett vittne och när ord står mot ord. *Fråga 3:* Åklagaren, undersökningsledaren, eller rätten får besluta om husrannsakan om det finns ”anledning att anta” att brott med fängelse i straffskalan begåtts; och stöld har fängelse i straffskalan (28:1 Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K28P1). Det krävs alltså inte en särskilt stark misstanke om att brott begåtts för att det ska bli möjligt att besluta om husrannsakan. Svaret på frågan får alltså bli att det kan beslutas om en husrannsakan – även för brott som begåtts tidigare – om misstankegraden är tillräckligt stark.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo