FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt01/12/2012

Olagligt att busringa?

Är det olagligt att bussringa någon och skoja att man är en annan person som finns i verkligheten?

Lawline svarar

Hej, Huruvida en busringning är olaglig eller inte beror nog främst på två olika saker. För det första spelar det stor roll exakt vad man säger till personen i andra änden. Vissa brott kan begås helt enkelt genom att tala med någon. Att t.ex. säga saker som kränker personen man pratar med kan vara straffbart som förolämpning (enligt 5 kap 3 § brottsbalken), att skrämma någon genom att hota med olika brottsliga handlingar kan vara straffbart som olaga hot (enligt 4 kap 5 § brottsbalken), att utge sig för att vara polis eller annan person som utövar offentlig myndighet kan vara straffbart som föregivande av allmän ställning (17 kap 15 § brottsbalken) osv. På samma sätt är det straffbart att utpeka en annan person ”såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning”. Det brottet kallas förtal och stadgas i 5 kap 1 § brottsbalken. Således kan det vara förtal att utge sig för att vara en viss person och sedan genom sitt agerande utsätta denna person för andras missaktning. För det andra kan omständigheterna kring busringningens utförande få betydelse. I 4 kap 7 § brottsbalken finner man brottet ofredande (böter eller fängelse i högst ett år) som kan begås genom att t.ex. med hänsynslöst beteende ofreda någon. Det ska då handla om att busringa på ett sätt som utgör en kännbar fridskränkning, exempelvis upprepade busringningar som får en trakasserande effekt, eller att busringa mitt i natten. Även i bedömningen om busringningen är att se som ofredande kan det få betydelse vad man säger. Att skrämma någon eller annars lämna information som är ägnad att göra personen upprörd kan säkerligen i vissa fall vara straffbart som ofredande. Svaret på Din fråga är alltså att man som busringare bör undvika dels att säga saker som kan vara straffbara, och dels att störa personen man ringer till på ett så kännbart sätt att busringningen blir straffbar som ofredande. Hoppas att denna information har varit till hjälp! Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo