Allmänt åtal vid förtal och förolämpning

Hej! Min bror fru har skrivit om min mamma på sin blogg bland annat: Min X är så otroligt manipulerad av sin mamma så att han vill skiljas så att hon får arvet I framtiden kommer det att finnas en begravning jag inte kommer att vara välkommen på. hans mamma är manipulativ och vet när slipstenen ska dras. Tänk att hon ställer till det så för oss när vi inte vet hur länge vi har tillsammans. Inte ens när jag sitter här och skriver om det tror jag att det är sant....kan man vara så ondskefull ??? de vill väl ta död på honom innan tid är och att vi lever i råttebo. Summan av det hela har lett till att hennes vänner på bloggen har skrivit att mamma är en satkärring, må haggan förintas, att hon är en dålig mor mm Sen har hon gapat på min mamma, kallat henne elaka saker mm när dom träffats Min mamma har nu polisanmält och Nu undrar jag hur troligt det är att det kommer leda till åtal? Mvh

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Att din brors fru har skrivit dessa blogginlägg om din mamma torde ses som förtal, vilket regleras i 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700. Med förtal menas att någon utpekar annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Den som döms för förtal kan dömas till böter eller, om brottet anses som grovt, till fängelse i högst två år, se 5 kap 2 § BrB. Du skriver även att frun skriker elaka saker till din mamma, vilket kan ses som förolämpning som innebär att någon smädar annan genom tillmäle eller beskyllning eller annat skymfligt beteende. Den som döms för förolämpning kan få böter, eller om brottet anses som grovt, fängelse i högst sex månader, se 5 kap 3 § BrB. Skillnaden mellan förtal och förolämpning är vem meddelandet riktas till. Vid förolämpning lämnas meddelandet direkt till offret medan den som förtalar säger nedvärderande saker om offret till andra personer i syfte att såra offret. Din mamma har polisanmält händelserna och du undrar hur troligt det är att det kommer leda till åtal. Åklagaren har en skyldighet att väcka åtal för brott som hör under allmänt åtal, vilket regleras i 20 kap 6 § rättegångsbalken (RB), se https://lagen.nu/1942:740. Enligt 5 kap 5 § BrB faller inte förtal och förolämpning under allmänt åtal utan ses i regel som s.k. målsägandebrott. Det innebär som huvudregel att dessa brott inte får åtalas av andra än den som blivit utsatt för brottet (enskilt åtal). Med det menas att målsägande (din mamma) själv måste föra talan i domstol. I detta fall finns det dock ett visst utrymme för åklagaren att väcka allmänt åtal för brotten förtal och grovt förtal om det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, 5 kap 5 § 1 stycket 1 punkten BrB. Lagtextens utformning ger uttryck åt att allmänt åtal är avsett att förekomma endast i undantagsfall. För att åklagaren skall väcka åtal måste din mamma i sådana fall först ange brottet till åtal, dvs. uttryckligen begära att hon vill att åtal skall väckas. Sammanfattningsvis är det svårt att säga om din mammas polisanmälan kommer leda till åtal. Mest troligt torde dock vara att din mamma själv får väcka enskilt åtal. Med vänlig hälsning
Linda OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo