FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/11/2012

Tillåtande av olovlig körning

Hej! Om en 15-årig kille ger bilnycklarna till en kamrat och säger på skoj "ta en sväng" och killen gör det och kör in i en stolpe. Är det tillåtande av olovlig körning? Den som gav nycklarna var inte med i bilen. Böter, prick, indraget AM-kort?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Tillåtande av olovlig körning regleras i 3 § 3 st. lag (1951:649) om vissa trafikbrott. Tillåtande av olovlig körning innebär att någon låter en obehörig person framföra ett fordon. Exempelvis då en bilägare låter en person som trots att denne inte har körkort köra bilen. Detta är ett oaktsamhetsbrott och det krävs då inget uppsåt att begå brott för att ansvar ska kunna utdömas. Det är sannolikt att detta brott skulle kunna vara ifråga. Straff för tillåtande av olovlig körning är böter. Men då gärningsmannen endast är 15 år gammal är detta enligt 29 kap. 7 § Brottsbalken något som ska ges särskild hänsyn vid bestämmande av påföljd. Sannolikt kommer påföljden bedömas mildare med hänsyn till gärningsmannens ålder. Återkallelse av förarbevis hanteras av Transportstyrelsen. I 5 kap. 2 § 1 st. körkortslag (1998:488) anges att alla typer av förarbevis kan återkallas. I 5 kap. 3 § körkortslagen anges en lista över de skäl som kan motivera återkallelse av att förarbevis. Skulle förarbeviset återkallas ska detta enligt 5 kap. 6 § körkortslagen beläggas med en spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och som högst i tre år. Bestämning av påföljd är mycket beroende på de specifika omständigheterna i varje fall. Det är därför svårt att exakt svara på vilken påföljd som skulle kunna bli aktuell i just denna situation. Det samma gäller för vilka konsekvenser detta skulle kunna medföra angående förarbeviset. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning Brottsbalk: https://lagen.nu/1962:700#K29 Lag (1951:649) om vissa trafikbrott: https://lagen.nu/1951:649 Körkortslag (1998:488): https://lagen.nu/1998:488
Hannah JakobssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?