FrågaKÖPRÄTTÖvrigt02/12/2006

Uppgiftsskyldighet vid förvärv av TV-mottagare

Hej igen. Angående TV avgiften som Karin Borg svarade på. Är jag skyldigt som konsument att lämna mina uppgifter när jag köper TV:n och gäller den här lagen även vid handel över Internet? Mvh Diana Carlsson

Lawline svarar

TV-AVGIFT OCH UPPGIFTSSKYLDIGHET När du köper en TV så förvärvar du samtidigt en TV-mottagare. TV-mottagare är sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. För att klargöra avses huvudsakligen vanliga TV-mottagare (analoga och digitala eller en analog TV-mottagare kopplad till en digital-TV-box) eller annan utrustning som är avsedd för att ta emot och förmedla rörliga bilder och som har separat tuner, bildskärm och högtalare, ungefär på det sätt stationära ljudanläggningar ofta har, med vars hjälp TV-program kan återges. Enligt Lag (1989:41) om TV-avgiftså måste yrkesmässig överlåtelse eller uthyrning i detaljhandeln av TV-mottagare respektive uthyraren anmälas till Radiotänst i Kiruna. Anmälan skall innehålla de uppgifter som behövs för fastställandet av avgiftsskyldigheten för innehavet av TV-mottagaren. Alltså så måste den som du köper din TV-apparat av anmäla överlåtelsen till Radiotjänst. Men svaret på dn fråga är också föreskrivet i lag: ”Den som förvärvar eller hyr en TV-mottagare av någon enligt andra stycket eller av den som företräder honom eller henne är skyldig att på begäran lämna överlåtaren eller upplåtaren de uppgifter som överlåtaren eller upplåtaren behöver för att fullgöra sin anmälningsskyldighet”. Alltså måste du som konsument lämna dessa uppgifter då du köper TV-apparaten (8 §Lag om TV-avgift). Med hänsyn till att lagen ej föreskriver något undantag för köp över Internet så måste du likaså lämna dina uppgifter då du köper över Internet. Detta är också en logisk slutsats eftersom överlåtaren måste kuna fullgöra sin anmälningsskyldighet (se 8 §). Hoppas att detta är tillräckligt klart för din förståelse av skyldigheten att lämna uppgifter. Vänligen,
Jacob ÖbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”