FrågaÖVRIGTÖvrigt25/11/2012

Vinst till konsument vid konkurrensbegränsande samarbete mellan företag

Hej. Jag sitter med en uppgift och har en fundering kring begreppet "vinst" i 2 kap. 2 § pt. 2 i konkurrenslagen. "2 § Förbudet i 1 § gäller inte för ett avtal som: (...) 2. tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås," I mitt fall handlar det om ett horisontellt avtal vilket resulterar i en saltvattensdriven bil. Är det ekonomisk vinst punkten syftar på eller kan det även innebära andra kvalitéer som t.ex. ökad levnadsstandard, minskad drivmedelskostnad mm för konsumenterna?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Regeln i 2 kap. 2 § konkurrenslagen bygger på artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionen. Riktlinjer för hur 101.3 ska tillämpas har ställts upp i ett tillkännagivanden av EU- kommissionen (EUT C 101, 27.4.2004, s. 97). I tillkännagivandet skriver EU- kommissionen att den vinst för konsumenter som avses är effektivitetsvinst inklusive kvalitativ effektivitetsvinst. Med effektivitetsvinst avses i sin tur den vinst som kan göras genom 2 kap. 2 § 1 pt. konkurrenslagen. Konsumenterna ska därmed kunna ta del av den vinst som uppstår genom förbättrad produktion och distribution samt tekniska och ekonomiska framsteg. Det behöver därmed inte handla om en ren ekonomisk vinst (även om det många gånger är på så sätt en vinst realiseras för konsumenter, exempelvis genom lägre priser) utan kan även komma att bli en vinst för konsumenten exempelvis genom att produkten har bättre kvalitet och att åtkomligheten på marknaden ökar. Tanken med regleringen i 2 kap. 2 § 2 pt. konkurrenslagen är att det inte enbart är parterna i avtalet som ska kunna ta del av effektivitetsvinsterna. Detta med anledning av att undantaget i 2 kap. konkurrenslagen är tänkt att godkänna sådant konkurrensbegränsat samarbete som kan vara till nytta för samhället och således måste realiseras utåt på något sätt. Dessutom måste konsumenternas vinstandel minst kompensera de negativa effekter som de orsakats med anledning av konkurrensbegränsningen. Hoppas att du har fått dina funderingar besvarade! Vänligen,
Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”