FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt25/11/2012

Otillbörligt avvikande från olycksplats

Jag har fått ett srafföreläggande om otillbörligt avvikande från olycksplats trots att jag inte var medveten om en skadad staketstolpe ej heller blev informerad om den av markägaren som inte frågade om mitt namn och det är namnet som både polisen och åklagaren har hängt upp sig på. Är det lönt att bestrida?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Otillbörligt avvikande från olycksplats, eller smitning, är straffbelagt enligt 5 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, (https://lagen.nu/1951:649). För att kunna hållas ansvarig för smitning krävs att en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda. Ordet ”trafikolycka” ställer krav på att någon form skada ska ha uppstått. Denna behöver inte vara allvarlig utan exv. även enklare lackskador inkluderas. Om det är så att det var du som skadade staketstolpen bör en ”trafikolycka” kunna ha skett och du då har haft del i denna. Ytterligare krävs dock att gärningsmannen hade uppsåt till att lämna platsen trots att det inträffat en olycka. Uppsåt tar fäste på vad gärningsmannen insåg eller ville med ett visst handlande. För att ansvar ska uppkomma krävs att gärningsmannen visste om eller kunde ana att det inträffat en olycka, men trots vetskapen om detta avvikit från platsen. Visste gärningsmannen inte om olyckan kan denna inte ha haft uppsåt till själva smitningen. I en rättegång är det åklagarens uppgift att bevisa att gärningsmannen visste om att det inträffat en olycka. Av uppgifterna du lämnat i din fråga kan det råda viss tveksamhet i om det krav på uppsåt som ställs i paragrafen verkligen är uppfyllt. Vill du inte acceptera ditt strafföreläggande bör du skriva till åklagaren och ange varför du inte accepterar detta. Det är då sannolikt att åklagare kommer väcka åtal mot dig och du kan sedan komma att bli kallad till tingsrätt för huvudförhandling. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning
Hannah JakobssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo