FrågaKÖPRÄTTÖvrigt29/11/2006

Befintligt skick

Hej! Jag har sålt en begagnad bil av årsmodell 2000 för en tid sedan, begärt pris enligt annonsen var 55.000:-. En spekulant hörde av sig och var villig att betala 50.000:-, jag var villig att acceptera budet vi bokade därför tid för provkörning och undersökning. Köpare ville efter provkörningen fundera vidare ifall han skulle fullfölja köpet, han hörde av sig senare under kvällen och var villig att köpa bilen för 47.000:-, jag accepterade budet för jag behövde pengarna till en ny bil.Vi bestämmde att vi skulle avsluta affären kommande fredag eftermiddag. Jag skrev kontraktet i samband med att han betalade hela köpesumman vid hämtningen av bilen, i kontraktet skrev jag att köparen har beretts tillfälle att undersöka och provköra bilen och att köparen övertager densamma i befintligt skick. Innan köpet har jag upplyst köparen att servicebok saknas, både via telefon och i samband med provkörningen,samt de fel som jag har åtgärdat.Köparen hör av sig till mig nästkommande vecka efter köpet och talar om att bilen har gått ca 8000 mil mer än vad mätaren uppger,detta var en chock för mig, jag hade inte en aning att detta inte stämmde.Köparen vill därför häva köpet men jag vill inte gå med på detta eftersom jag inte kände till detta, och att köparen hade tre dagar på sig att kontrollera bilens historik innan själva köpet.Bilen i övrigt är i mycket gott skick, jag har sålt bilen i god tro.Måste jag gå med på en hävning?. Tacksam för svar MVH

Lawline svarar

Hej, Den lagen vi skall vända oss till för att försöka finna en lösning på ditt problem är köplagen (se http://www.lagen.nu/1990:931 ). Det är nämligen denna lag som är tillämplig på köp mellan två privatpersoner. Det första vi måste göra är att se ifall varan kan anses felaktig. Vad som räknas som fel i vara som sålts under förbehåll om befintligt skick regleras i lagens 19 §. Enligt detta stadgande är en vara felaktig om den är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta. Vid bedömning av detta tittar man på varans pris och övriga omständigheter. I detta fall rör det sig om en bil som verkar ha gått ganska många mer mil än som kan utläsas på mätaren. För det fall detta kan anses påverka bilens värde väsentligt föreligger fel i vara. I rättsfallet NJA 1996 s 598 (se http://www.lagen.nu/dom/1996/6451 ) ansågs en mögelskadad husvagn som sålts för 110 000 under förbehåll om befintligt skick som felaktig då kostnaden för avhjälpandet av felet gick upp till ca 35 000. Enligt lagens 20 § 2 st får köparen så som fel inte åberopa sådant som han borde ha märkt vid en undersökningen av varan. Eftersom det kan vara vanskligt att undersöka i fall bilen gått mer än mätaren visar borde köparen inte vara förhindrad att åberopa detta fel. Vanligtvis om man konstaterat att varan var felaktig vid överlämnandet så är de primära påföljderna avhjälpande och omleverans. Eftersom ingen av dessa är tillämpliga i detta fall får vi i stället titta till de alternativa påföljderna i köplagens 37 §, d v s prisavdrag och hävning. Köparen får dock enligt 39 § häva köpet endast om avtalsbrottet (i detta fall felet) är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller bort inse detta. Vid bedömning av ifall avtalsbrottet generellt kan sägas vara av väsentlig betydelse för köparen, tittar man på om det berövar honom den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta sig av avtalet. Förutom detta måste även säljaren inse att syftet med köpet förfelas för köparen i och med att felet föreligger. Att bestämma i fall detta fel är av sådan hävningsgrundande beskaffenhet kan i slutändan bara en domstol göra, men enligt min mening är felet inte av sådan väsentlig betydelse, såvida inte köparen ämnat använda bilen på ett visst sätt så att det var viktigt att den inte gått mer än ett visst antal mil, samt att säljaren visste om det. Detta betyder dock inte att köparen skall lämnas helt utan kompensation. Som jag nämnde tidigare kan nämligen köparen i detta fall ha rätt till prisavdrag och hur detta kan räknas ut hittar du i lagens 38 §. Hoppas mitt svar varit till hjälp. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo