Återkallelse av körkort, eller varning vid rattfylleri

Hejsan! Häromdagen blev jag stoppad av polisen och fick blåsa, det visade sig vara positivt och jag fick följa med till stationen, där visade evidenzern att jag hade 0,24 i promille. Jag har sen ett år tillbaka två ringa narkotika domar (bruk) har även sedan fem år tillbaka en rattfylla på moped. Skillnaden nu är att detta var dagen efter, jag har läst runt lite och det verkar som att några får varningar och andra får indraget körkort. Jag är 20 år gammal, ska snart fylla 21, har haft körkortet i ca 1 år lite mer. Min fråga är, vad kommer att hända nu ? Kommer det att bli återkallat, och i så fall ungefär hur länge ? Kan jag klara mig på en varning ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du kontaktar LawLine med dina frågor, I 5:3 1 p. körkortslagen, https://lagen.nu/1998:488 (KKL) stadgas att ett körkort skall återkallas om körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till rattfylleri. Gränsen för vad som anses utgöra rattfylleri går vid 0,2 promille. Utöver detta stadgas i samma § 5 p. att ett körkort skall återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Detta betyder att om en person tidigare dömts för bl.a. narkotikamissbruk, och det visats att missbruket är omfattande och drivs av ett beroende, så kan detta leda till att körkortet återkallas (RÅ 1992 ref. 1). Men det stadgas vidare i 5:9 KKL att istället för att körkortet återkallas kan körkortsinnehavaren istället varnas. Detta kan bli fallet när omständigheterna kring en förseelse eller körkortsinnehavarens personliga förhållanden utgör en anledning att meddela varning i stället för att återkalla körkortet. Häri ska beaktas att desto närmare man ligger den nedre gränsen för den promillehalt i blodet som anses brottslig (0,2 promille), desto troligare är det att en varning utfärdas istället för återkallelse. I ditt fall låg du på en promillehalt bara strax över 0,2 och detta talar för att en varning bör utfärdas. Vad det gäller ditt tidigare rattfylleri på moped bör detta inte spela någon roll för om du får en varning, eller om ditt körkort återkallas. Normalt sett beaktas endast trafikförseelser som ligger två till tre år tillbaka i tiden.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning