FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/11/2012

Personlig konkurs, och täckning av skulder i bodelning

Skilsmässa. Maken har stora skulder efter personlig konkurs, som han har ställt till med alldeles själv mot min tydliga vilja. Under många år har jag täckt upp för huslån, betalat räkningar osv. Avgör vi själva hur bodelningen ska se ut eller finns särskilda regler när en make är i personlig konkurs? Någon skillnad före och efter edgångssammanträdet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du kontaktar LawLine med din fråga, Huvudregeln när förmögenheten i ett äktenskap ska fördelar är att var part står för sin egen skuld, se 1:3 och 11:2 1 st. Äktenskapsbalken (ÄktB), https://lagen.nu/1987:230. Detta innebär att din makes skuld kommer att räknas av mot dennes nettotillgångar. Om din makes skulder skulle överstiga värdet av hans egendom, bestäms hans nettotillgångar till 0 kr. Det betyder att den skuldsatte maken aldrig kan komma att få sina skulder betalade av den andra maken. Däremot kan fördelningen bli väldigt skev. Ett exempel är följande: Make A har nettotillgångar på 100 000 kr, och Make B som haft stora skulder, har efter skulderna är avräknande, tillgångar på 0 kr. Av detta följer att make A ska ge make B 50 000 kr. Eftersom de tillgångar som blir kvar sedan skulderna räknats av ska läggas samman och fördelas lika mellan makarna (11:3 ÄktB). Det finns dock en möjlighet att då en make befinner sig i personlig konkurs, att helt bortse från ovanstående tillvägagångssätt, och istället låta var make behålla sina tillgångar utan någon fördelning (se 12:1 2 men.). Genom att hantera bodelningen på detta sätt skulle du inte behöva ge din make någonting av dina tillgångar. Vad det gäller edgångssammanträdet har detta inte någon effekt på fördelningen av tillgångarna i en bodelning. Det som händer är att eftersom din make är försatt i konkurs kommer bodelning först att förrättas, och först efter bodelningen är avklarad kommer konkursförvaltaren att ta hand om de medel som behövs för att täcka din makes skulder. Och dessa medel tas naturligtvis från de pengar din make får genom bodelningen (9:10). Men om du vid bodelningen ser till att var make får sin egen andel – alltså ägandeförhållanden förblir de samma som innan bodelningen och ingen fördelning sker – behöver du inte i bodelningen ge din make något av dina egna tillgångar (12:1 2 men.).
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”