Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar m.m.

Ska dra allt lite kort, jag blev mordhotad på mitt jobb och har varit sjukskriven i ca 3 månader pga jag har mått dåligt. Min nuvarande anställningsform är tillsvidare receptionist med ansvarsområden. Var på möte med min arbetsgivare häromdagen för min sjukskrivning tar slut och jag ska börja jobba på 50%. Jag fick följande alternativ att välja mellan. Gå tillbaka till arbetsplatsen där jag blivit mordhotad och ett gäng är ute efter mig ELLR säga upp min fasta tjänst och få en provanställning som "handyman" en tjänst som ägaren på arbetsplatsen tydligen sagt nej till men som en regionchef har lyckats mygla in för "test" ändå. Är detta okej att göra så? detta känns som ett sätt för dom att bli av med mig ganska enkelt och slippa allt strul med rehabilitering.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga, *Arbetsgivares rehabiliteringsansvar* En arbetsgivare har enligt 2 kap 2 § arbetsmiljölagen (AML) en skyldighet att se till att arbete kan utföras i en "sund och säker miljö". Vidare har arbetsgivaren enligt samma lag (se även 30 kap socialförsäkringsbalken) ett rehabiliteringsansvar för sina anställda. Detta ansvar syftar till att ge arbetstagare - som p.g.a. t.ex. skada eller sjukdom förlorat hela eller delar av sin arbetsförmåga - bättre förutsättningar att återfå sin arbets- och försörjningsförmåga. +För att uppfylla sin rehabiliteringsskyldighet bör arbetsgivaren i samråd med den anställde: - undersöka orsaken till arbetsoförmågan - gå igenom vilka egna förslag till anpassning och/eller rehabiliteringsåtgärder som den anställde har och upprätta en rehabiliteringsplan, samt kommunicera denna till Försäkringskassan (se https://lagen.nu/2010:110#K30P12S1). - ta reda på vilka arbetsuppgifter som den anställde kan utföra trots besvären samt om uppgifterna kan utföras på hel- eller deltid+ I sammanhanget är det även viktigt att känna till att den arbetstagare som behöver stöd i form av rehabiliteringsåtgärder är tvungen att samarbeta med arbetsgivaren för att på bästa sätt kunna återgå i arbete.+ *Uppsägning* Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att säga upp dig själv. En uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad (se 7 § lagen om anställningsskydd). Innan en arbetsgivare kan säga upp en anställd krävs alltid att han prövar om det går att omplacera denne till en befattning som bättre motsvarar dennes kapacitet. *Slutsats* Av vad som framkommit ovan kan följande konstateras: *att din arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar och att du är skyldig att samarbeta i rehabiliteringen. * Att din arbetsgivare genom att erbjuda dig att arbeta 50 % har vidtagit en rehabiliteringsåtgärd. Om detta är tillräckligt är svårt för mig att uttala mig om då jag inte är insatt i alla sakomständigheter i ditt fall. Naturligtvis ska du dock inte behöva vara livrädd på din arbetsplats och det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsplatsen är säker. För att fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen krävs därför att han/hon ser till att den risk du beskriver undanröjs. * Att din arbetsgivare inte kan tvinga dig att säga upp dig. * Att din arbetsgivare har en omplaceringsskyldighet som han måste uppfylla utifall uppsägning från arbetsgivarens sida skulle bli aktuell. Lycka till! Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”