FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/11/2012

Formkrav angående bodelningsavtal

Kan man i ett bodelningsavtal tex ange att ena maken ska få all egendom i bodelningen och alla tillgångar. Måste man specifiera sig på något sätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Regler om bodelning pga. skilsmässa återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB), som du hittar här: https://lagen.nu/1987:230. Utgångspunkten är att det råder avtalsfrihet mellan makar. Det är alltså inte ett krav att giftorättsgodset delas lika mellan makarna enligt reglerna i ÄktB, trots att detta är det vanligaste förfarandet. Fördelningen av egendomen kan i princip ske såsom makarna själva kommer överrens om. En make får dock inte ge så mycket av sin egendom till den andra maken att han eller hon inte kan betala sina skulder, se ÄktB 13 kap 1 §. Denna regel har tillkommit för att skydda eventuella borgenärer. Formkraven för bodelningsavtal anges i ÄktB 9 kap 5 §. Där stadgas det att ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och skrivas under av båda makarna. Detta är alltså de enda formkraven som måste följas, vilket i princip innebär att ni inte behöver specifiera egendomen. Detta framgår bland annat av rättsfallet NJA 1994 s. 265 (https://lagen.nu/dom/nja/1994s265). I detta rättsfall hade makarna formenligt upprättat en handling där det enbart framgick _att_ egendomen hade delats mellan makarna. Jag vill dock understryka att tydliga avtal (där egendomen är specifierad) givetvis är att föredra, bl.a. i bevishänseende. Vänligen Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?