Uppehållstillstånd (barn)

Hej, jag är en pojke undet 18 och snart gå ut i 9:an. Jag är medborgare i Kina och är född i Italien. Har italienskt id och kinesiskt pass. Jag har bosatt mig här i Sverige illegalt och jag undrar om det fanns något sätt som gör att jag kan få uppelhållstillstånd här i Sverige? Jag har inte tidigare gått till Migrationsverket pga att jag inte visste något om det här tidigare. Undrar om man kan få stanna kvar i Sverige :/

Lawline svarar

Hej! Eftersom det är svårt att veta hur just din situation ser ut med tanke på att jag inte har tillgång till all information, kan jag endast ge dig grundläggande råd. För att en utlänning ska ha rätt att stanna i Sverige krävs ett så kallat uppehållstillstånd. Reglerna om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen, och tillstånd beviljas av migrationsverket. En person som ansöker om uppehållstillstånd kallas asylsökande. Vanligtvis beviljas uppehållstillstånd bara till personer som är flyktingar eller som av någon annan anledning är skyddsbehövande. Det finns dock ett undantag i 5 kap. 6 § utlänningslagen som anger att uppehållstillstånd kan beviljas "om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet." Vid bedömningen av "anpassning till Sverige" tar man hänsyn till vilken anknytning utlänningen fått till Serige. Du nämner att du går i skolan här, vilket kan tala för ett uppehållstillstånd. Hänsyn tas också till hur länge utlänningen vistats i Sverige. När det gäller barn kan bedömningen baseras även på sådan tid då utlänningen vistats illegalt i landet, vilket normalt inte är fallet med vuxna. Jag måste dock påpeka att denna bedömning är väldigt individuell och måste göras från fall till fall. Jag kan alltså inte ge dig några säkra svar. Eftersom du föddes i Italien så kan jag också nämna att det finns särskilda regler för s.k. EES-medborgare som gör det lättare för medborgare i andra EU-länder(t.ex. Italien) att få rätt att vistas i Sverige. Dessa bestämmelser finns i 3a-kaptitlet i utlänningslagen. Om du har möjlighet att skaffa dig ett italienskt medborgarskap skulle det sannolikt öka dina chanser avsevärt att få stanna i Sverige. Tyvärr vet jag dock varken hur din situation eller de italienska lagarna angående medborgarskap ser ut. Min rekommendation är att du fortsätter läsa på migrationsverkets hemsida om vad som gäller. Jag bifogar några länkar som jag hoppas kan hjälpa dig vidare. *Migrationsverkets hemsida* Regler om asyl: http://www.migrationsverket.se/info/443.html#h-Skalforattbeviljaasylsokandeuppehallstillstand Asylökande barn: http://www.migrationsverket.se/info/4328.html På denna sida kan du ställa frågor till migrationsverket utan att behöva lämna ditt namn eller adress: http://www.migrationsverket.se/info/5971.html *Utlänningslagen:* http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm Tveka inte att höra av dig igen om du har ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000