Verkställighet av finsk dom i Sverige

FRÅGA
Hej Jag har blivit oskylldigt dömd i tingsrätten i Finland för grov förskingring. Jag ska betala till ett dödsbo 55000 Euro. Det var en privaträttslig del i domen. Jag är svensk medborgare. Kommer svensk kronofogde att kräva in pengarna.
SVAR
Hej!

Enligt artikel 38 i den s.k. Bryssel I-förordningen, som gäller för både Sverige och Finland, är finska domar verkställbara i Sverige, och vice versa. Ansökan om detta görs enligt artikel 39 samt bilaga II till förordningen hos Svea Hovrätt.

Om din motpart ansöker om verkställighet av den finska domen här i Sverige kommer kronofogden alltså att kunna kräva in pengarna från dig.

I lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område finns närmare bestämmelser om förfarandet.

Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:SV:NOT

Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19770595.htm


Med vänliga hälsningar,
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)