Verkställighet av finsk dom i Sverige

Hej Jag har blivit oskylldigt dömd i tingsrätten i Finland för grov förskingring. Jag ska betala till ett dödsbo 55000 Euro. Det var en privaträttslig del i domen. Jag är svensk medborgare. Kommer svensk kronofogde att kräva in pengarna.

Lawline svarar

Hej! Enligt artikel 38 i den s.k. Bryssel I-förordningen, som gäller för både Sverige och Finland, är finska domar verkställbara i Sverige, och vice versa. Ansökan om detta görs enligt artikel 39 samt bilaga II till förordningen hos Svea Hovrätt. Om din motpart ansöker om verkställighet av den finska domen här i Sverige kommer kronofogden alltså att kunna kräva in pengarna från dig. I lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område finns närmare bestämmelser om förfarandet. Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:SV:NOT Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19770595.htm Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo