FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/10/2012

Upphörande av underhållsskyldighet

Hur länge är man som förälder underhållsskylldig för sina barn?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Förälders underhållsskyldighet varar från det att barnets föds till dess att barnet har fyllt 18 år. I det fallet att myndigt barn (över 18 år) studerar vid grundskola, gymnasium eller motsvarande kvarstår underhållsskyldigheten till 21 års ålder. För myndiga barn som studerar vid eftergymnasial utbildning, så som universitet och högskola, föreligger ingen underhållsskyldighet. Se 7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken för lagtext. Länk till föräldrabalken: http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19490381.htm Vänligen,
Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000