Bedrägeri

har en kompis som handlat på företaget som den jobbat på och tagit på faktura och även signerat fakturan hänt ett antal ggr är polisanmäld vad händer nu

Lawline svarar

Hej Siw och tack för din fråga! Då jag inte erhållit speciellt mycket omständigheter i din väns fall blir frågan svår att svara på men jag hoppas svaret blir tillräckligt ändå! Det låter som din vän gjort sig skyldig till bedrägeri enligt 9 kap. 1 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700) om någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde, ska gärningsmannen dömas för bedrägeri till fängelse i högst två år. Den vilseledde ska alltså ha drabbats av förlust på grund av att denne har blivit förledd av gärningsmannen att handla eller att underlåta att handla. Vilseledande innebär att någon gett en person en felaktig uppfattning. Det måste alltså föreligga ett samband mellan vilseledandet och handlingen. Är bedrägeriet, med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter att anse som ringa, skall det i stället bedömas som bedrägligt beteende, enligt 9 kap. 2 § BrB. För detta brott riskerar man att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är bedrägeriet att anse som grovt, så skall i stället för grovt bedrägeri dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år, enligt 9 kap. 3 § BrB(se ovannämnda lag). Den som genom att skriva annan persons namn som undertecknande av handling, som upprättats till bevis eller som på annat sätt är av betydelse såsom bevis har framställt en falsk urkund och gör sig därigenom skyldig till urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1-3 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K14P1S1). Det faktum att denne förfalskat företagets signatur i samband med bedrägeriet är i sig något som betraktas som en försvårande omständighet och kallas för bedrägeri medelst urkundsförfalskning. Det är dock svårt att göra en fullständig bedömning av brottets straffvärde. Observera att detta förutsätter att din vän uppgett sig för att vara någon annan. Jag kan inte bedöma exakt vilken påföljd din vän kommer att erhålla då brottsrubriceringen och påföljden beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Domstolen kommer beakta att din väns beteende varit systematiskt vilket är en försvårande omständighet, summan på den ekonomiska vinst som bedrägeribrotten inneburit har även betydelse.
Angelica RigbornRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo