FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte26/10/2012

Skuld till dödsbo

Om en person avlider och har 3 barn. En av dessa har en skuld på 3 miljoner till den avlidne. Vad händer om denna arvinge inte kan betala skulden till dödsboet vid arvskifte? Om denna sedan får tillgångar så att skulden kan betalas 1 år EFTER arvskifte skett. Har de 2 andra bröstarvingarna rätt att kräva denne bröstarvinge på pengarna då? (skuld uppkom genom skadestånd i handelsbolag då den avlidne var tvungen att betala hela beloppet)

Lawline svarar

Hej. En skuld till ett dödsbo är att anse som en tillgång i dödsboet. Fordran som den avlidne har mot en av arvingarna kan ärvas av arvingarna. Det är möjligt att räkna personens skuld som ett förskott på arv, så att beloppet helt enkelt dras av från dennes arv. Räcker det inte för att täcka skulden ska resten betalas till arvingarna. 3 miljoner till dödsboet som ska fördelas på tre personer ger i praktiken att personen ska betala 1 miljon till de två andra (plus eventuell ränta enligt räntelagen https://lagen.nu/1975:635) Om arv och skulder, läs i Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637 och skuldebrevslagen https://lagen.nu/1936:81)
Erik Yderstedt KarlssonRådgivare