Borttagande av egendom

FRÅGA
Min ex-sambo jag jag separerade sista juni 2012. Han har lämnat en stor mängd saker (möbler, säng, cykel, verktyg osv.) kvar. Jag har försökt meddela flera gånger via dels sms (skriftligt, obesvarat) och ringt (svarar inte) att han har saker han måste hämta. Vad jag ska ta mig tilll med hans saker? Har jag rätt att slänga allt på tippen? Vill inte fungera som en ofrivillig förvaringsplats.
SVAR
Hej!
*Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!*

I ditt fall måste du ta kontakt med Kronofogdemyndigheten och begära handräckning. Din exsambo har fortfarande äganderätt till sina saker varför du är förhindrad att exempelvis köra dem till tippen. Det skulle till och med vara en brottslig gärning (s.k. egenmäktigt förfarande) (1).


Det du skall göra är alltså att vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära vanlig handräckning (2). Detta är det enda instrument du kan vidta, på laglig väg, för att få någon att ta bort egendom (3)

(1) se 8 kap. 8§ brottsbalken
(2) se 3§ 1st lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
(3) se 3§ 1st 2p lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Länk
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900746.HTM (_Lag om betalningsföreläggande och handräckning_)
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM#K8 (_Brottsbalken_)

*Allt gott!*
Filip Henriksen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)