FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt14/10/2012

Skadeståndsreglernas inverkan på straffrätten

Hej! Jag undrar följande, vad skadeståndsreglerna har för betydelse inom straffrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Tidigare gällde att dessa två system var sammanflätade. Idag är de som bekant fristående från varandra och därför har inte skadeståndsreglerna någon större betydelse för straffrätten. Det kan tänkas att man vid oaktsamhetsbedömningar i straffrätten tittar på hur dessa görs inom skadeståndsrätten (eftersom att systemen bygger på varandra). Vid kontakt med praktiskt verksamma domare fick jag dock svaret att detta görs i mycket liten utsträckning, eftersom de straffrättsliga oaktsamhetsbedmöningarna har utvecklats noga i den straffrättsliga doktrinen. Frågan kan däremot besvaras även från en annan synvinkel; Huruvida ett skadestånd kan påverka påföljdsbestämmningen? (Om det var detta som var avsett med din fråga vet jag emellertid inte, men väljer ändå att besvara det, då det kan vara till nytta för andra läsare). Det finns ett utrymme att välja en lindrigare påföljd med hänsyn till att ett skadestånd har utbetalats. Detta skall dock användas väldigt restriktivt och även om en sådan möjlighet har lämnats i förarbetena - bör det i praktiken ej ske. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo