FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/10/2012

Behovsprövning vid bodelning

Hej, Jag och min man har separerat men vi har ej ännu ansökt om skilsmässa. Jag har flyttat till tillfälligt boende. Problemet är att vi vill båda överta huset. Jag har förstått att en behovsprövning kan göras då. Är det alltid så att en behovspröning görs om man inte kommer överens? Jag är så rädd att det ska bli en tvångsförsäljning eftersom jag vill att någon av oss ska få bo kvar för barnens skull. Dessutom, ur min synvinkel, är det bättre att jag flyttar tillbaka till huset (trots att vi ej vill bo ihop, han kan ju inte neka mig eftersom vi äger huset till lika stor del båda två) innan jag ansöker om skilsmässa, inför en eventuell behovsprövning?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Kan ni inte komma överens om vem av er som ska erhålla bostaden på sin lott, måste frågan lösas genom en s.k. behovsprövning. Det är enligt 11 kap. 8 § första stycken äktenskapsbalken (ÄktB) den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad som har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott i bodelningen. Vid behovsprövningen ska det särskilt beaktas om det finns barn i äktenskapet och om den ena maken får ensam vårdnad om barnen i och med skilsmässan. Det är då den maken som i regel har störst behov av bostaden. Hur det ser ut i ert fall vet jag inte. Någon tvångsförsäljning kommer det, oberoende av vem av er som erhåller bostaden på bodelningslotten, inte att bli fråga om. Behovsprövningen påverkas inte heller av om du flyttar tillbaka till bostaden innan ansökan om skilsmässa görs. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”