skadestånd för slyskott

Vi har en tomt med otydliga gränser (med vass och sly) och vi råkade ta ner 10-15 slyskott på grannens tomt (han påstår att det var hans del). Han anmälde oss till polisen och nu kom det ett brev från hans advokat. I brevet står det att om vi inte påbörjar återställning av trädgårdstomt (gräva upp stubbarna etc) efter 10 oktober då börjar han återställningsarbeten på vår bekostnad. Han vill också kräva skadestånd på 50 tkr för att träden skymde sikt av vår oestetiska tomt. Om vi inte svarar någonting kan vi bestrida fakturan med anledning att vi inte hade något avtal med honom? Kan vi få betala skadestånd för 10 slyskott?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Först och främst måste det ju avgöras om det verkligen var grannens tomt ni var inne på och tog ned träd. Detta är en bevisfråga, men det bör ju finnas ganska tydliga ritningar om var gränsen för tomterna går som kan lösa en sådan fråga. Är det dock så att det verkligen var grannens träd/slyskott ni tog ner, så har ni förstört hans egendom. Detta ses som sakskada, varför skadestånd kan blir aktuellt enligt skadeståndslagen. För att ni ska blir skadeståndskyldiga krävs att ni handlat med uppsåt/avsikt att förstöra hans tomt, alternativt varit vårdslösa. Det kan antagligen hävdas att ni borde kollat upp tydligare var gränserna går för tomterna och att ni således varit vårdslösa i den mening skadeståndslagen kräver. Det är som alltid svårt att säga exakt hur en domstol skulle döma i frågan, men risken finns ju om ni vägrar att betala till honom att han stämmer er inför domstol och då finns också risken att ni förlorar och tvingas betala skadestånd plus rättegångskostnader(vilket kan uppgå till stora summor). Angående ersättningen i skadestånd är det i första hand sakens värde som skall ersättas. Jag är inte så insatt i slyskott men antar att de inte riktigt kan värderas till 50 000 kr. Dock är regeln att det ska återställas i ursprungsformen, varför han har rätt i att ni kan behöva betala för återställningsarbetet. Återigen vet jag inte riktigt hur mycket det kostar, men som sagt risken finns att ni kan behöva betala enligt en domstol. Praxis har även visat att domstolen dömt ut skadestånd som överstiger sakens egentliga värde, på grund av affektionsvärden och estetiska värden.(se t.ex. NJA 1992 s 213 som går i denna riktning) Din granne skulle därför kunna argumentera att hans estetiska värde på tomten minskat genom att ni fällt träden, vilket naturligtvis är svårt att sätta ett värde på. En invändning mot detta kan vara att han knappast behöver kolla på er tomt särskilt länge om ni återställer(vet inte hur lång tid återställandet kommer ta), och frågan är hur mycket ideell skada han lider under den tiden. Men som jag sa innan är det upp till en domstol att värdera detta ifall ni vägrar betala och han stämmer er.(först kommer det antagligen ett betalningsföreläggande vilket i ett senare skede går till domstol om ni vägrar betala) Eftersom han yrkat på 50000 kommer domstolen ha detta som utgångspunkt, förmodligen kommer en jämkning ske men ni bör vara medvetna om risken att ni kan tvingas betala både skadestånd för återställande och rättegångskostnader i en domstol, och att skadeståndskostnaderna kan komma att överskrida värdet om domstolen går på den estetiska skadan. Ni bör därför kolla upp hur mycket återställande kan kosta för att se om er grannes krav är rimliga, och även kolla upp vart tomtgränserna verkligen går(vilket kanske finns i köpekontraktet, annars har ju kommunen plan- och detaljritningar som visar tomtgränserna). Är det så att ni förstört saker på hans tomt innebär det sakskada för honom vilket ni kan bli skadeståndsskyldiga för. Ersättningsfrågan beror på hur mycket träden är värda, hur mkt återställandet kostar och om domstolen finner att ni även orsakat honom estetiskt skada. Din granne verkar ganska benägen att driva igenom detta varför risk finns att han stämmer er och saken hamnar i domstol. Därför bör ni beakta denna risk om ni inte går med på att betala frivilligt. Hoppas det löser sig!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000