FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott11/10/2012

Fråga om vårdslöshet i trafik

Hej! Jag har delgivits misstanke om vårdlöshet i trafik. Bakgrunden är att jag fick sladd i en kurva ca. 10-12m efter en stopplikt, jag tappade greppet på alla fyra hjul (hade fyrhjulsdrift), och kolliderade direkt efter kurvan med en skåpbil då jag gled ut i hans körfält ca 0,5m pga sladden. Asfalten var blöt och jag sa i förhör att jag ej kan ha överskridit hastighetsgränsen (50km/h) utan max ha kommit upp i 35km/h då jag hade ca 10-12m att accelerera efter stopplikten innan kollisionen. Han jag körde in i anser dock att jag hade en väldigt hög hastighet. Och säger att jag måste ha rivstartat i korsningen. Det jag undrar är alltså finns det någon chans att jag blir fälld för vårdslöshet i trafik trots att jag inte nådde upp i hastigheten på rådande väg och det var halt? Jag anser inte att en rivstart kan vara grund nog för en dom, då jag själv anser att det var en olycka orsakad av en oljefläck på asfalten. Tror du att det finns någon chans att jag blir fälld för att ha rivstartat på halt väglag när det är ord mot ord som gäller, eller hur tung bevisbörda krävs? Är en rivstart ens brottsligt om jag håller fast vid att det var en olycka orsakad av väglaget? tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Bestämmelsen om vårdslöshet i trafik återfinns i 1 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL), se https://lagen.nu/1951:649. Enligt bestämmelsen kan vägtrafikant, som brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. Detta stadgande innebär att vägtrafikanten i hög grad ska ha varit oaktsam för att kunna dömas för brottet. Det straffbara området är främst förbehållet fall där vägtrafikanten har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Frågan är då vad ett medvetet risktagande innebär och om det kan anses vara ett medvetet risktagande att göra en rivstart på ett halt väglag? För att få en ledning i vad som kan anses föranleda ansvar för vårdslöshet i trafik ges i förarbetena till TBL exempel på typiskt sett trafikfarliga beteenden. Sådana beteenden kan vara förande av bil i uttröttat tillstånd, allvarliga brott mot regler till skydd för oskyddade trafikanter, trafikfarliga omkörningar, brott mot stopplikt eller körning mot rött ljus som medför eller kunnat medföra en trafikfarlig situation och allvarliga hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer. Däremot bör från det straffbara området undantas sådana förfaranden där vägtrafikanten på grund av tillfällig ouppmärksamhet eller bristande förmåga gjort en felbedömning av trafiksituationen. Bestämmelsen om vårdslöshet i trafik är något svårtolkad men jag skulle säga att en rivstart i sig inte borde anses falla in under bestämmelsen vårdslöshet i trafik. Däremot skulle en rivstart på halt underlag eventuellt kunna innebära ett brott mot bestämmelsen i 1 § TBL, om du som förare kunnat förutse att väglaget varit halt och att du trots detta medvetet gjort en rivstart efter en stopplikt. Skulle du bli åtalad för vårdslöshet i trafiken är det åklagaren som har bevisbördan för att du varit vårdslös. Rätten bedömer bevisfrågorna i målet och tar då hänsyn till vad som lagts fram både av dig och vittnen (den man du körde in i). En fällande dom kräver att det kan ställas utom rimligt tvivel att du varit vårdslös i trafiken. Med vänliga hälsningar,
Nathalie StåhlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo