Bedrägeri & utlämning från Norge

Hej! Jag har blivit kallad till förhör för bedrägeri, handlar om max 10.000 :-. Vart går gränsen till grovt? Jag bor i Norge just nu, vad skulle hända om jag inte kommer på något förhör och håller mig undan i Norge i flera flera år. Finns det någon preskriptionstid? Kan svensk polis komma och hämta mig i Norge och leta upp mig? Är ju inte direkt så allvarligt ärende. Mvh

Lawline svarar

Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!* För att ett bedrägeribrott skall anses som grovt beaktar man om du har missbrukat allmänt förtroende, använt dig av falsk handling, vilseledande bokföring eller om din gärning varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburig synnerligen kännbar skada (1). Om det är så att du i samband med ditt eventuella bedrägeribrott har brukat falsk urkund ligger det nära till hands att domstolen dömer dig för grovt brott. Dessutom kan grovt bedrägeri föreligga om du har lurat flera personer, vilket anses vara "särskild farlig art" Närmst till hands att brottet skulle bedömas som grovt är beloppet på 10.000 kronor. Här måste emellertid en helhetsbedömning göras av vilka omständigheter som har förelegat vid gärningen[-arna]. Om du väljer att inte dyka upp till förhöret och svenska myndigheter vet var du befinner dig finns ett straffrättsligt samarbete mellan Norge och Sverige vad gäller just dessa frågor. Huvudregeln är att du måste komma till ett förhör. Om du inte gör detta kan du föreläggas vite (2) eller hämtas till förhör (3). Det Sverige kan komma att göra, om du inte kommer till ditt förhör och då du är i Norge, är att *begära utlämning*. Huvudregeln är då att åklagaren går till domstol för att få fastslaget att du på sannolika skäl är misstänkt för brott (4). (1) se 9 kap. 3§ 2st brottsbalken (2) se 23 kap. 6a§ rättegångsbalken (3) se 23 kap. 7§ rättegångsbalken (4) se 6§ Förordning (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott *Allt gott!* Filip Henriksen
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo