FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis30/09/2012

PL 13 § i bostad

Har polisen rätt att avlägsna någon från dennes bostad i syfte att avvärja straffbelagd gärning? Scenario: Par (båda skriven på bostaden) bråkar och "smockan hänger i luften", kan polisen avlägsna någon från bostaden jämlikt PL 13§?

Lawline svarar

PL 13 § är konstruerad för att användas främst vid ordningsstöranden, men även för att avvärja straffbelagd gärning. Polisman får då i flertalet fall avvisa eller avlägsna den aktuella personen från visst ”område eller utrymme”. Vad som avses med ”område eller utrymme” är inte särskilt definierat i lagtext, men torde ¬– enligt min uppfattning – inte åsyfta personens hem. Resultatet av detta är att paragrafen inte borde kunna användas för att avlägsna en person från dennes hem. Till detta kommer dock flera andra aspekter, bland annat att polisen har att fullgöra uppgifter så som att skydda allmänheten mot brott och förebygga att brott över huvud äger rum (PL 2 §). Vid fullgörandet av uppgifter måste dock polismannen iakttaga bland annat proportionalitet. Särskilt när den ingripande åtgärden är hos en persons bostad (ytterligheten av dennes personliga sfär) torde höga krav på legalitet och proportionalitet eftersträvas. Sammantaget kan sägas att även om din fråga om PL 13 § besvaras nekande, finns det andra möjligheter för polisen att agera liknande. Men med tanke på de föreskrivna omständigheterna ställs särskilt höga krav på att dessa åtgärder inte skall vara allt för ingripande i förhållande till det skyddsintresse som finns. Polislagen : https://lagen.nu/1984:387 Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo