Upphäva adoption

2012-09-26 i Adoption
FRÅGA
För många år sedan adopterade jag min första hustrus då femårige son. Relationen till honom har tyvärr aldrig blivit bra och har de senaste åren utvecklats till rent usel. Han är nu en medelålders man och vi har ingen kontakt längre. Han har däremot tagit kontakt med sin biologiske far och jag tror att han vill få adoptionen upphävd. Jag har själv börjat tänka i den riktningen men inte sagt något eftersom jag tror att det är omöjligt att upphäva en adoption. Men är det så? Går det att upphäva adoptionen om min son och jag blir överens om att även formellt bryta kontakten? Det skulle vara en lättnad för mig att slippa gälla som 'far' inför gemensamma bekanta då jag ändå inte har någon kontakt med sonen eller hans familj.
SVAR
Hej!

Tack för din fråga.

I 4 kap. 7 § föräldrabalken stadgas det att när det gäller adoptivbarnets ställning i förhållande till adoptanten och dennes släktingar så upphör all verkan av adoptionen om adoptivbarnet adopteras av annan än adoptantens make.

Bestämmelsen innebär att verkningarna av en adoption upphör om adoptivbarnet adopteras av annan än adoptantens make, alltså genom en ny adoption. På det sättet skulle din adoption brytas om ditt adoptivbarn adopterades av någon annan, exempelvis av sin biologiska far.

Med vänliga hälsningar,
Samira Kousha

Samira Kousha
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (601)
2021-07-30 Adoptera 18 åring
2021-07-29 Krävs det samtycke från de biologiska föräldrarna vid en vuxenadoption?
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?
2021-07-05 Kan man adopteras i vuxen ålder och vad innebär det i så fall arvsrättsligt?

Alla besvarade frågor (94463)