Eftergift av avgift för felparkering

Jag fick en p-bot häromdagen, p-vakten stod och skrev den samtidigt som jag kom. Han sa att jag var en kvart försenad men enligt min klocka var det 10 min såg jag sen, och jag såg sedan på kvittot att han startat apparaten 7 min. efter att min tid var ute. Jag frågade honom om han inte kunde vara lite juste och riva den men han svarade att när de väl påbörjat skriva p-bot via sin maskin så kunde det inte makuleras. Jag har försökt leta på Internet om det inte finns någon regel om "akademisk kvart" eller liknande. Jag hade min 4-åriga dotter med mig och ibland tar det lite längre tid med barnen även om man går i god tid så blir det förseningar och vi var även tvugna att leta upp en toalett på stan för hennes räkning som gjorde att vi blev försenade. Enligt Lag (1976:206) om felparkeringsavgift 5 § står "Även en parkeringsvakt får låta bli att meddela en parkeringsanmärkning, nämligen om överträdelsen med hänsyn till omständigheterna i fallet framstår som obetydlig. Lag (1987:25)." Detta fungerar ju inte i praktiken om inte p-vakten kan radera boten på plats. Jag har rätt att överklaga, tacksam tips om vad jag kan hänvisa till. Finns det någon "akademisk kvart" eller annat att åberopa?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Överträdelse av 1 § lag (1976:206) om felparkeringsavgift medför betalningsskyldighet enligt 2 § i samma lag. Detta är en avgift vilken fordonets ägare ska betala. Faktorer som medför att ”överträdelsen med hänsyn till omständigheterna i fallet framstår som obetydlig” verkar i sin helhet vara baserade på individuella förhållanden från fall till fall. I NJA 2005 s. 17 anger domstolen att om de faktiska möjligheterna att följa parkeringsbestämmelserna har förhindrats, exv. genom nöd enligt 24 kap. 4 § brottsbalken eller annat med jämförlig verkan. Kan detta vara en indikator på att det är fråga om en undantagssituation. I NJA 2005 s. 17 och RH 2005:2 uttalar domstolarna dessutom att de inte själva anser sig ha mandat till att uttala sig om vad som utgör just en ”obetydlig situation”. I RH 1985:127 uttalar domstolen att bedömningen av vad som ska anses vara en ”obetydlig situation” bör bedömas med viss stränghet. Detta då det inte finns någon uttrycklig bestämmelse om när eftergift av avgifterna bör ske. Sammanfattningsvis borde man kunna uttolka att det är parkeringsvaktens ansvar att bedöma situationen som sådan. Bedömer vakten således att en överträdelse har ägt rum har denne rätt att utfärda parkeringsavgift. Det finns inga lagenliga tidsfrister att tillgå efter det att parkeringstiden har utgått. En överklagan skulle däremot kunna ge dig möjlighet att förklara hela din situation ännu en gång och förhoppningsvis vinna medhåll från berörd myndighet. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning Brottsbalk: https://lagen.nu/1962:700 Lag (1976:206) om felparkeringsavgift: https://lagen.nu/1976:206
Hannah JakobssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”