FrågaKÖPRÄTTÖvrigt22/11/2006

Felaktig areauppgift vid köp av bostadsrätt

Hej! Jag hittade en fråga angående felaktig tomtarea[1]. Hur fungerar det med bostadsrätter, om det verkliga antalet kvadratmeter inte överensstämmer med det som uppgavs av säljaren, låt säga att det handlar om lägenhet som uppgavs vara 49 kvm men vid mätning visar sig vara endast 45 kvm. Låt säga att mätningen gjordes av köparen ungefär en månad efter att köpet var avklarat. Har man då någon rätt att "kräva" tillbaka en viss summa pengar? Jag ställer denna fråga dels på grund av att en kompis nyligen köpt en lägenhet som visade sig vara 4 kvm mindre, och dels för att jag nyligen köpt en lägenhet som jag tror är mindre än vad som uppgavs. Dock har jag ej "vågat" kontrollmäta ännu, kommer bli så besviken om det visar sig att den är mindre. [1] - http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=1900

Lawline svarar

Hej! Din fråga är inte tillräckligt utförligt preciserad för att jag ska kunna ge Dig en exakt vägledning. Istället besvarar jag Din fråga mer allmänt. För det första bör Du kontrollera att köpekontraktet inte har en klausul som säger något i stil med ”köparen har uppmanats att kontrollera bostadens areal” Om så är fallet sjunker drastiskt dina chanser till framgång då det är att anse som att Du aktivt tagit beslutet att inte kontrollera uppgifterna innan köpet. Om så inte är fallet och en mäklare varit med vid köpet beror det på hur denna storleksuppgift presenterats och hur stor avvikelsen är. En viktig faktor är även varifrån mäklaren/säljaren hämtat uppgiften om storlek. En mäklare skall företräda både köpare och säljare. Det finns exempel i praxis där mäklare tillföljd av att ha hanterat denna typ av faktauppgift vårdslöst fått betala skadestånd. Mäklare ska vara ansvarsförsäkrade. (Rättsfallet NJA 1991 sid 725) Du har trots allt en undersökningsplikt som köpare som är relativt långtgående. Har Du ifrågasatt storleken vid köpet? Om inte sänker även det dina chanser. Jag råder dig dock till att kontrollera Din lägenhet snarast och om det visar sig vara en större avvikelse på arealen skall Du agera omgående. Jag bifogar ett par länkar som kan ge Dig ytterligare information. Konsumentverkets råd vid köp av bostadsrätt http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1347&lngArticleId=2897 Allmänna reklamationsnämndens utlåtande vid en dispyt kring boendeyta. http://www.arn.se/netacgi/brs.pl?d=REFE&l=20&p=1&u=/referat.htm&r=16&f=G&Sect8=PLSCRIPT&s1=bostad&s2=&s3=&s4=&s5=&s6= Hur mätning går till. http://www.sis.se/upload/632107901998187500.pdf Bostadsrättslagen (främst 6 kap) http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?${HTML}=SFST_LST&${OOHTML}=SFST_DOK&${SNHTML}=SFST_ERR&${MAXPAGE}=26&${TRIPSHOW}=format=THW&${BASE}=SFST&${FREETEXT}=&RUB=&BET=1991%3A614&ORG= Fastighetsmäklarlag http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/?${BASE}=SFST&${THWIDS}=2.19]11642413991072&${HTML}=SFST_DOK&${TRIPSHOW}=format=THW&${THWURLSAVE}=19]11642413991072 Med vänlig hälsning, Henric Roth
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”