Maskeringsförbud inne på arenor?

2012-09-24 i ÖVRIGT
FRÅGA
Jag undrar om det verkligen är tillåtet för supportrar att vara maskerade inne på en arena, jag har hört att det finns någon lag om maskeringsförbud?
SVAR
Hej!Lagen som du troligtvis syftar på är Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall, se här. Lagen gäller för den som på en allmän plats deltar t.ex. i en demonstration och innebär att personen inte får täcka ansiktet varken helt eller delvis (undantag görs av religiösa skäl), om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen. Dock råder det i dagsläget inget maskeringsförbud för den som bevistar en offentlig tillställning som t.ex. ett idrottsarrangemang inne på en arena. Ämnet är emellertid under utredning genom Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23), vilket du kan läsa mer om på regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/sb/d/15600/a/190338.Vänligen,
Emily Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Anledning till att förbudet inte tidigare gällt har alltså varit eftersom en arena inte räknas som en offentlig plats? För vid årsskiftet har Stockholms stad beslutat att maskeringsförbud ska gälla på alla stockholmsarenor. Vad har detta beslut för lagligt stöd? Är det att kommunen kan göra bedömningar kring vad som skall omfattas i benämningen offentlig plats?
2013-12-13 13:34
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (160)
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga
2013-01-11 Förutsättningar för att meddelas serveringstillstånd

Alla besvarade frågor (72860)