FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/11/2006

Förundersökning och väckande av åtal

Jag har blivit polisanmäld för ofredande. Anmälaren är en person som jag haft ett ca 3 veckor långt förhållande med men som sedan gjorde slut och en annan. Jag träffade min fd på stan med sin nya partner och jag började prata med dem. Min fd ville att jag skulle försvinna från platsen varvid bråk uppstod och polis kom till platsen. Minträffade fd polisanmälde mig då för ofredande och i anmälan står det att vi endast varit på en dejt tillsammans efter vilken min fd uppger att jag blivit informerade om att jag ej var intressant men att jag ändå fortsatt att förfölja och ringa min fd vid flera tillfällen och i flera veckors tid. Det står vidare i anmälan att jag sedan blev informerad om att lämna min fd i fred men ändå fortsatte att förfölja och ringa min fd vid flera tillfällen och i flera veckors tid. Det finns ingen sanning i detta. I polisanmälan finns inga som helst uppgifter om när var eller hur förföljandet skulle ha ägt rum eller gått till. I förhöret med mig har jag uppgett att vi dejtat i tre veckors tid och att det finns vittnen som kan styrka detta, samt kontaktuppgifter till dessa. Jag har även påpekat att en samtalslista från min fd:s teleoperatör kan visa att samtalstrafik ägt rum från min fd till mig under den tid som förföljelsen och den oönskade telefonkontakten från mig påstås ha ägt rum. D v s under den tid vi var ett par, vilket min fd nu förnekar. Frågan gäller hur en åklagare kan ta ställning till det torftiga innehållet i mind fd:s anmälan om ofredande. Utöver mina uppgifter finns inga fakta ö h t ifrån min fd. Ska inte en förundersökning ta reda på lite fler detaljer kring anmälarens uppgifter och påståenden innan ärendet går till åklagare? Vilka möjligheter har jag att t ex polisanmäla min fd för falsk angivelse? Kan detta ske även om åklagaren lägger ner ärendet och inte går vidare med min fd:s anmälan?

Lawline svarar

Hej, Att åklagaren inleder en förundersökning trots att det endast finns ett fåtal uppgifter om ett påstått brott är inget konstigt. Själva syftet med förundersökningen är ju att utreda det påstådda brottet och undersöka om det finns tillräckliga skäl för åklagaren att väcka åtal. Åklagaren leder förundersökningen i de fall där någon är skäligen misstänkt för brott, vilket är den näst lägsta misstankegraden inom juridiken (det finns fyra). Skäligen misstänkt innebär att det finns konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med en viss styrka talar för att en viss person har begått den aktuella gärningen. När förundersökningen är avslutad bedömer åklagaren om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal mot den misstänkte vid domstol. Det skall finnas tillräckliga bevis för att den misstänkte har begått ett brott. Saknas det tillräckliga bevis kan åtal inte väckas och förundersökningen kommer att läggas ner. Du kan polisanmäla din före detta för falsk angivelse, se Brottsbalken 15:6 http://lagen.nu/1962:700, eller möjligen falsk tillvitelse, se Brottsbalken 15:7 http://lagen.nu/1962:700. Detta kan du göra även om åklagaren lägger ner ärendet mot dig. Mvh
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo