Skydda huset mot boalgsrelaterade fordringsägare

Jag skall starta ett företag som kan sluta hur som helst. Önskar säkerställa att vi kan bo kvar i vårt gemensamt ägda hus även om företaget skulle gå i konkurs. Vi äger huset gemensamt, är gifta, inga särkullsbarn, nästan inga lån. Bodelning under äktenskap först och sedan en gåva på min del?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Innan vi går in på frågan rörande gåva av din del av huset bör det först diskuteras om inte valet av bolagsform kan vara en lösning på problemet. I flera bolagsformer är bolagsmannen ansvarig även för företagets skulder. Dock är, enligt huvudregeln, fallet inte så för aktiebolag där endast själva bolaget är ansvarigt för dess skulder och inte bolagsmännen. Att bilda ett aktiebolag är relativt enkelt och tillämpliga regler framgår i aktiebolagslagen (https://lagen.nu/2005:551), främst det andra kapitlet. Eftersom aktiekapitalet nu för tiden är sänkt till att lägst uppgå till 50 000 kronor (aktiebolagslagen 1 kapitlet 5 §) är skapandet av ett aktiebolag ganska lätt även för plånboken. Problemet med att aktiekapitalet kan vara så pass litet är att banker generellt sett är ovilliga att låna ut pengar till ett sådant bolag. Istället kräver de oftast att grundaren ställer upp med en personlig betalningsgaranti vilket i sin tur på sätt och vis urholkar idén med att bolagsmän i aktiebolag inte ska vara betalningsansvariga för bolagets skulder. Detta kan även gälla andra typer av fordringsägare till exempel leverantörer med mera. Om du blir betalningsansvarig för ditt kommande företags skulder, antingen genom att det så att säga ingår i bolagsformen eller genom att den eventuella banken och/eller övriga fordringsägare kräver det måste följande observeras. Det sättet du beskriver i din fråga, det vill säga bodelning följt av gåva i syfte att skydda huset mot konkurs, har dock lagstiftaren förutsett. Om ditt företag går i konkurs och du är personligt ansvarig för dess skulder kommer dina tillgångar att utmätas. Har du gett egendom till en närstående (till exempel din fru) kan denna gåva återvinnas enligt konkurslagen (https://lagen.nu/1987:672) 4 kapitlet 6 § 1 stycket under en period som sträcker sig tre år från gåvotillfället. Detta innebär att gåvan går åter till dig och blir på så sätt utmätningsbar för dina skulder. Detta gäller dock inte om du kan bevisa att du vid gåvotillfället hade utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarades skulderna. Min första rekommendation är emellertid att undersöka om möjligheten med att skapa ett aktiebolag är möjligt. Eftersom jag inte vet något om din affärsidé vet jag inte heller något om eventuella finansieringsbehov från banker med mera. Men det finns en uppenbar fördel med just aktiebolag och det är att du inte blir personligt ansvarig för dess skulder. Lycka till! Bästa hälsningar Johan Wahlbom
Johan WahlbomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”