Skada utanför fastighet

Hej!Gången som vinterväghålles av föreningen är inte ordentligt flisad. Detta har påtalats till styrelsen utan framgång. Flisningen sker 3-4 m från entren. På väg från brevlådan halkade jag och skadade mig och mina glasögon gick sönder. Jag har begärt ersättning för glasögonen (8275:-) men blir hänvisad till egenansvar. Kan det vara rätt? Det är ju bara en tredjedel av vägen som är flisad. Har bildbevis. Mvh Tiina Hell

Lawline svarar

Hej, Fastighetsägaren är den som ansvarar för att ingen ska skadas inom fastigheten. Om brevlådan låg på ett område som tillhör fastighetsägaren, föreningen, så är det alltså denna som bär ansvar inom detta område. Detta gäller dock inte undantagslöst. Först och främst måste det vara rimligt att någon åtgärd för vinterväghållning borde ha gjorts - vilket torde vara fallet. Har föreningen inte underhållit vägen så har den därigenom varit vårdslös. Vidare kan det vara så att du själv orsakat skadan genom att ha varit vårdslös, exempelvis genom att springa i badtofflor där det är halt. Om man utgår ifrån att du har betett dig normalt och inte varit vårdslös och föreningen har underlåtit att vinterväghålla trots att det har varit nödvändigt, så innebär detta att föreningen förfarit vårdslöst till den graden att den är ersättningsskyldig för de skador som uppstått till följd av detta. Eftersom dina glasögon gick sönder samtidigt som du skadade dig så bör föreningen alltså ersätta dig de direkta kostnader som uppstått till följd av olyckan, givet att händelseförloppet stämmer överens med det ovan nämnda. Resonemanget följer av skadeståndslagen 2:1, där vårdslöshet även innefattar underlåtenhet att vinterväghålla. De trasiga glasögonen omfattas av begreppet sakskada. https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1 Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”