FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis04/09/2012

Polisens rätt att gå in i bostadslägenhet

Får polisen gå in i ens lägenhet utan tillstånd? Spelar det någon roll om dom ser att det finns alkohol och mindråriga i sammanhanget

Lawline svarar

Hej Nadine och tack för din fråga! Polisen har rätt att gå in i annans lägenhet då en husrannsakan ska ske, detta kan ske genom en reell eller personell husrannsakan. Vid en reell husrannsakan eftersöker polisen ett föremål som kan tas i beslag/förvar eller en omständighet som kan vara av betydelse för utredning av ett brott. Det krävs att polisen har anledning att anta att ett brott har begåtts, detta är dock ett lågt beviskrav. Vid personell husrannsakan eftersöker man en person som ska gripas, anhållas, häktas osv. Det krävs inte att personen är hemma vid tillfället för husrannsakan, ska man leta efter en person hos annan krävs synnerlig anledning att anta att personen befinner sig där. Det är viktigt att observera att en husrannsakan alltid måste stå i proportion till det lidande/skada som det kan orsaka. Polisen har med stöd i polislagen, (https://lagen.nu/1984:387) rätt att bereda sig tillträde till en lägenhet. Polisen bör kunna motivera anledningen på intrånget. Om en minderårig innehar alkohol så har ett brott redan begåtts av den eller de personerna som anskaffat alkoholen till de minderåriga. Enligt 12 kap 1 § (https://lagen.nu/2010:1622) ska dessa drycker då förverkas. Om polisen missbrukar sin makt genom till exempel intrång i bostad kan det stå i strid med art. 8 i Europakonventionen, (https://lagen.nu/1994:1219). Med vänlig hälsning,
Angelica RigbornRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo