Företagsspioneri

2005-11-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!. Jag har precis råkat ut för en olycklig händelse där en journalist tog antällning hos mitt företag bara för att ta reda på mer om det och sedan skicka vidare den informationen till mina konkurrenter, vad kan jag göra för att begränsa skadan?
SVAR
Hej!

Det låter som om personen bedrivit någon form av företagsspioneri. Sådant föreligger om någon uppsåtligen och olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet det vill säga sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Information är uppgifter som dokumenterats men även enskilda personers kännedom om något. Dock gäller ej detta om man lämnar informationen till myndigheter eller annat behörigt organ. Det är inte heller brottsligt att avslöja missförhållanden av allvarligt slag.
Man kan straffa anställda för detta brott men bara om han bereder sig tillgång till information som han inte får inom ramen för hans tjänst. Om det nu ä fråga om företagsspioneri kan du kräva ersättning från personen motsvarande den skada du lidit. Hoppas du fått reda på det du var ute efter. Hör av dig annars. Lycka till!

Mvh
Fia Berg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2703)
2021-11-26 När infördes lag på vapenlicenser?
2021-11-25 Kroppsvisitation; mot min vilja? på min begäran? Krav på handskar vid kroppsvisiteringen?
2021-11-24 En åklagares objektivitetsplikt
2021-11-23 Kan jag resa till USA om jag är dämd för ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (97307)