FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/08/2012

Preskriptionstid vid flera brott

En person som är misstänkt för att ha begått 5 bedrägeribrott genom internet under åren 2008 - 2011. Räknas preskribitionstiden gemensamt från det sista brott som skedde i 2011 eller räknas var och ett för sig?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Preskriptionstid för brott regleras i 35:1 Brottsbalken (BrB). Huvudregeln är att varje brott preskriberas för sig, men gemensam preskriptionstid kan dock gälla för det fall det rör sig om ett perdurerande brott, d.v.s. ett brott som anses pågå över tid utan upphörande (t.ex. olaga frihetsberövande). Bedrägeri är inte att betrakta som ett perdurerande brott, varför preskriptionstiden för flera sådana brott ska beräknas för sig. I och med att maxstraffet för ett bedrägeribrott av normalgraden är två år (BrB 9:1 - https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1) blir ett sådant brott preskriberat efter 5 år. 35:1 BrB hittar du gär: https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1 Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo