Avtalsvillkor

Skriver än en gång och hoppas på svar denna gång.. Kan en hyresvärd skriva in i avtal att han kan säga upp kontraktet av vilket skäl som helst? Är detta giltigt?

Lawline svarar

Hej. Huvudregeln i svensk rätt är att man är bunden av de avtal man ingår. Dock finns det självklart undantag. Enligt 36 § Avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) får ett avtalsvillkor jämkas eller helt enkelt tas bort om det är klart orimligt. Eftersom det är ett undantag från huvudregeln så angrips inte alla avtal där ena parten fått aningen mer än den andra. Det finns ändå typfall som anses vara orimliga. Ett sådant typfall är just när endast den ena parten kan ändra avtalets innehåll utan att angiva några skäl. Det låter som att ditt avtal innehåller ett sådant avtalsvillkor som typiskt sett anses vara orimligt och kan angripas med hjälp av 36 § Avtalslagen.
Erik Yderstedt KarlssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning