FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/08/2012

Påföljd och rättshjälp vid ungdomstrafikbrott

Vi har en son på 16 år som har orsakat en singelolycka med personbil, misstänkt för grovt rattfylleri, olovlig körning, avvikande från olyckplats, han har ej tidigare varit i kontakt med polisen. Han kommer att kallas till förhör hos polisen. Har ej gjort något medgivande, men polisen har ett vittne som säger att han har klivit ut från förardörren efter olyckan. Sonen har själv inga direkta minnesbilder av händelsen pga alkoholpåverkan. Hur göra i detta dilemma och hur är gången i ett sånt här ärende? Ska vi ha med någon juridiskt kunnig vid förhöret eller kommer det in senare eftersom det sannolikt hamnar hos åklagare. Finns möjlighet till rättshjälp i ärendet eller är det upp till oss att bekosta? Vad kan påföljden bli? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänt er till oss på Lawline. Era frågor ska nedan besvaras etappvis. Vid förhör har er son rätt att ha ett juridiskt ombud närvarande enligt Rättegångsbalk (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.HTM) 23 kapitlet 10 § 3 stycket. Det rekommenderas att ni skaffar ett sådant ombud redan till förhöret. Med tanke på att er son är relativt ung är det rimligt att anta att tingsrätten utser en så kallad offentlig försvarare i enlighet med bestämmelserna i 21 kap 3a § 2 stycket 3 punkten. Vad gäller kostnaderna för försvarare bör ni för det första undersöka hur mycket er hemförsäkring täcker. En så kallad rättsskyddsförsäkring brukar ingå i de flesta moderna hemförsäkringar av standardformat. Om er hemförsäkring inte omfattar angelägenheten är det sannolikt att ni har rätt till rättshjälp i enlighet med rättshjälpslagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961619.htm). Vad gäller påföljden för er sons eventuella brott kan för det första påpekas att påföljdsbestämmelse enligt den svenska Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700), vars bestämmelser för påföljd även gäller nedan nämnda trafikbrott, är minst sagt snårigt. Det är i princip omöjligt att veta vad domaren kommer döma till. Det kan konstateras att maxstraffen för de brott du nämner i frågeställningen är böter för olovlig körning (fängelse i högst sex månaders fängelse om det visar sig att er son döms till grov olovlig körning), två års fängelse för grovt rattfylleri samt sex månaders fängelse för avvikande från olycksplatsen. Detta framgår i lag om straff för vissa trafikbrott (https://lagen.nu/1951:649) 3 §, 4 § 1 stycket respektive 5 § 1 stycket. Även om ovan angivna lagrum nämner fängelse krävs i enlighet med Brottsbalk 30 kapitlet 5 § att synnerliga skäl krävs för att döma en person under 18 år till fängelse. Dylika skäl bör inte finnas i er sons fall. Vad som istället blir aktuellt är sluten ungdomsvård i enlighet med 32 kapitlet 5 §. När det ska bestämmas hur länge er son eventuellt ska sitta i ungdomsvård tar man hänsyn till att han är väldigt ung, bara 16 år, i enlighet med 29 kapitlet 7 §. Det är även sannolikt att straffet slutar med böter i enlighet med 30 kapitlet 4 §. Således är sluten ungdomsvård eller böter de mest sannolika påföljderna. Vad som däremot är mer säkert är att er son kommer få svårt att ta körkort till dess han fyller 18 år eftersom hans lämplighetsintyg för övningskörning med stor sannolikhet kommer påverkas. Bästa hälsningar Johan Wahlbom
Johan WahlbomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo