FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll16/08/2012

Underhållsskyldighet

Hej, Är det rimligt att min sambo ska betala mer än 1273 i underhåll för sitt 6 åriga barn för att mamman har henne ca 6 dagar mer på en månad och att hon har hela barnbidraget?

Lawline svarar

Hej, Beloppet beror på hur stor underhållsskyldighet din sambo har enligt 7:1 Föräldrabalken (FB) [https://lagen.nu/1949:381#K7]. För att beräkna ut underhållsskyldigheten måste man första kolla på din sambos ekonomiska förmåga, hur mycket han får i nettolön per månad, minus ett s.k. förbehållsbelopp (4.400 kr i månaden 2012) enligt 7:3 2st FB, minus hur mycket han har i boendekostnader per månad. Sedan måste man kolla på hur stort hans barns behov är, eftersom hans barn är 6 år gammalt ska denne ha 65% av prisbasbeloppet (som är 44 000 kr 2012) vilket blir 2.383 kr i månaden, minus barnbidraget som i dagsläget är 1.050 kr minus eventuell egen inkomst som barnet har. Finns kostnader för t.ex. barnomsorg eller fritidsaktiviteter ska de läggas till summan. Barnet har alltså rätt till 1.333 kr (möjlig barnomsorg och fritidsaktiviteter är inte inräknade) i månaden som ska fördelas mellan föräldrarna efter deras ekonomiska förmåga (din sambos ekonomiska förmåga delat med deras gemensamma förmåga gånger 1.333kr) Sedan har din sambo rätt att dra av 1/40-del av underhållet per dygn som han har barnen hos sig, förutsatt att han har haft barnet i fem sammanhängande hela dygn eller minst sex dygn sammanlagt under en månad enligt 7:4 FB. Det är svårt att säga exakt hur mycket din sambo är skyldig att betala eftersom jag inte har all info som behövs. 1.273 kr är enbart maxbeloppet för underhållsstöd och inte vad den föräldern som ska betala underhåll är skyldig att betala. 1.273 kr är enbart den summa som barnet minst har rätt till. Din sambo borde därför räkna ut hur mycket han faktiskt är skyldig att betala för om han betalar för lite kan han bli skyldig detta retroaktivt för tre åt bakåt i tiden. /Ingrid
Ingrid FaxingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”