FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/08/2012

Större skulder än tillgångar vid bodelning

Hej! Antag följande scenario: P och A ska skiljas efter 8 års äktenskap. Inga äktenskapsförord finns. Ps tillgångar är villa (ensam ägare) 2000000, bil 100000 (ensam ägare) och skulder bolån 1800000 (ensam), renoveringslån 100000 (ensam), billån 80000, csn 300000. As skulder är csn 200000, hon har inga tillgångar. Hur blir bodelningen? Visst borde båda gå in med 0 kr så det kvittas? Vänligen.

Lawline svarar

Hej! Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad så ska makarnas respektive skulder avräknas från deras tillgångar innan giftorättsgodset läggs samman, 11:2 Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Då Ps totala tillgångar är 2 100 000 kr och hans totala skulder är 2 280 000 kr blir hans nettovärde negativt. Nettogiftorättsgodset kan aldrig tas upp till ett negativt värde, varför värdet sätts till noll om skulderna överstiger tillgångarna. Ps giftorättsgods anses därmed ha ett värde av 0 kr. Också As nettovärde blir negativt, då hen inte har några tillgångar men en skuld på 200 000 kr. Även As giftorättsgods anses därför ha ett värde av 0 kr. Följden av detta blir att det inte finns något giftorättsgods att dela på. Vardera part kan därför behålla sina tillgångar i en bodelning. Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000