FrågaÖVRIGTÖvrigt11/08/2012

Folkbokföring på annan adress

Hej, Jag undrar vad som kan hända om mitt yngre syskon folkborför sig på min adress trots att hon fortfarande skulle bo hemma hos våra föräldrar. Kan det få några konsekenser? För mig eller oss båda? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, Och tack för att du kontaktar Lawline! I folkbokföringslagen ( http://lagen.nu/1991:481 ) regleras frågor kring folkbokföring. I 6 § framgår att folkbokföring ska ske där man kan anses vara bosatt. Vidare framgår det enligt 7 § samma lag, att en person anses vara bosatt på den fastighet där den regelmässigt tillbringar, eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Detta betyder för din systers del att hon skall vara folkbokförd där hon regelbundet kommer att spendera sin dygnsvila, vilket jag tolkar det som, är på era föräldrars adress. Det föregick diskussioner vid folkbokföringslagens införande om att införa en särskild straffbestämmelse i folkbokföringslagen, som skulle kriminalisera lämnandet av felaktiga uppgifter i folkbokföringsärenden. Det ansågs dock möjligt att bestraffa detta beteende som osant intygande enligt brottsbalkens bestämmelser, se Prop 1990/91:153 s. 107. Att göra en felaktig folkbokföring, skulle möjligen därmed komma att anses som osant intygande, vilket är brottsligt enligt 15 kap. 11 § Brottsbalken ( https://lagen.nu/1962:700#K15P11S1 ). Hoppas detta besvarar dina frågor! Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000