Barns arvsrätt

vi är tre syskon varvid ett särkullebarn (hon var inte adopderad) nu har hon ärvt både från min pappa och hennes biologiska pappa.kan detta vara rätt ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige baseras arvsrätten för barn på släktskap genom blodsband. Det vill säga som huvudregel gäller att ett barn endast ärver efter sina biologiska föräldrar. Undantag från denna huvudregel kan dock göras genom testamente. En arvlåtare kan testamentera egendom till i princip vem som helst och på så vis frångå principen om arv efter blodsband. Sammanfattningsvis kan alltså säga att det i regel inte är möjligt att ärva från andra föräldrar än sina biologiska, om det inte finns testamenten som gör undantag från lagens regler (se 2:1 och 9:1 ärvdabalken). (Observera dock att särkullbarnet i din fråga kan ha rätt till efterarv efter sin biologiska mor om modern avlidit tidigare och särkullbarnet inte tagit ut arvet pga. arvsavstående. Detta efterarv utfaller i så fall när båda makarnas avlidit). Mvh Mattias Ärvdabalken finns på https://lagen.nu/1958:637
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo