FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/08/2012

Studieskulder vid bodelning

Hej Tack för en fantastiskt bra sajt Frågor: Ämnar gifta mig och vi skall utfärda ett äktenskapsförord då jag har avsevärt mycket större tillgångar än min fru. Mina frågor är: 1) Min kommande fru har bl a studieskulder, avräknas dessa mot kvarvarande giftorättsgods? Jag förutsätter att enskild egendom inte är med i avräkningen. 2) Kan man reglera på något sätt (avtal?)att hennes studieskulder förblir personliga och att jag inte skall betala del av dessa?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Huvudregeln vid äkenskapsskillnad är att varje make skall få täckning för sina skulder. Det finns inget uttryckligt lagstöd för att undanta din blivande frus studieskulder från en eventeull bodelning. Vid bodelning har alltså din fru rätt att från värdet av det giftorättsgods hon äger dra ifrån sina skulder,11 kap 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Studieskulder kan dock i vissa situationer ligga till grund för jämkning av bodelning. Jämkning kan ske exempelvis om den ena maken har stora studieskulder och den andra inga alls, en skälighets bedömning skall göras, 12 kap 1 § ÄktB. Som du är inne på är det emellertid möjligt att ändra på detta genom ett så kallat föravtal. Där kan ni skriftligt göra en överenskommelse om att studieskulderna ej skall ingå i bodelning, 9 kap 13 ÄktB. Här finner du äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230 Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen,
Linnea HedmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?